Sieć współpracy nauczycieli kształcenia zawodowego

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego pracujących w szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia. Realizując projekt pragniemy zachęcić nauczycieli do wymiany doświadczeń, upowszechniania dobrych praktyk, oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań innowacyjnych w oparciu o nowe materiały i narzędzia, czego efektem jest podnoszenie jakości pracy. Zagadnienia poruszane podczas […]

Verum Bonum Pulchrum – sieć współpracy dla katechetów

Drogie Katechetki i Katecheci, Mamy przyjemność zaprosić was do udziału w innowacyjnym programie rozwoju zawodowego, który jest okazją do podniesienia naszych kompetencji dydaktycznych oraz metodycznych. Sieć współpracy i samokształcenia „Verum Bonum Pulchrum” to inicjatywa, która skupia nauczycieli religii, dążących do doskonalenia się w swojej roli. Jesteśmy przekonani, że ta forma doskonalenia pozwoli wam w pełni […]

Sieć współpracy – II Internetowe Forum Germanistów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego do udziału w 5. edycji autorskiej sieci współpracy i samokształcenia – II Internetowe Forum Germanistów MSCDN. Partnerem sieci jest Polskie Stowarzyszenie Języka Niemieckiego Oddział w Radomiu. Celem tej formy doskonalenia jest wymiana doświadczeń między uczestnikami w zakresie wykorzystania w nauczaniu języka niemieckiego narzędzi i zasobów cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji, […]

Sieć współpracy i samokształcenia Przedszkolne Inspiracje

Drogie nauczycielki wychowania przedszkolnego. Mamy dla Was niesamowitą wiadomość! Jako doradcy metodyczni, zapraszamy Was do udziału w sieci współpracy i samokształcenia, która jest wyjątkową okazją do rozwoju zawodowego i osobistego. To nie jest zwykła sieć, to jest prawdziwa przygoda, pełna inspiracji, pomysłów i dobrej energii! Co to jest ta sieć? To grupa nauczycieli, którzy spotykają […]

Germaniści bez granic – sieć współpracy

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego do udziału w 3. edycji autorskiej formy doskonalenia MSCDN Wydział w Radomiu – międzynarodowej sieci współpracy i samokształcenia – Germaniści bez granic, która będzie realizowana w języku niemieckim. Partnerami sieci są: Deutsche Auslandsgesellschaft w Lübeck – organizacja pośrednicząca Urzędu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego […]

Nauczanie dwujęzyczne – sieć współpracy i samokształcenia

Międzywydziałowa, autorska sieć współpracy i samokształcenia Nauczanie dwujęzyczne jest skierowana do nauczycieli języka niemieckiego oraz nauczycieli przedmiotów niejęzykowych realizowanych w języku niemieckim w oddziałach dwujęzycznych. Ponadto w działania sieci mogą się włączyć wszyscy zainteresowani koncepcją nauczania dwujęzycznego, w tym kadra kierownicza szkół. Partnerami sieci jest Goethe-Institut w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział […]

Sieć współpracy i samokształcenia „eTwinningowe inspiracje nauczyciela języków obcych”

Sieć współpracy i samokształcenia „eTwinningowe inspiracje nauczyciela języków obcych” służy dzieleniu się doświadczeniami, wzajemnemu wspieraniu oraz rozwijaniu umiejętności wykorzystania projektów eTwinning i związanych z nimi narzędzi TIK w nauczaniu/uczeniu się języków obcych. Zakres tematyczny sieci obejmuje takie zagadnienia jak: 1. Realizacja podstawy programowej z programem eTwinning. 2. Założenia dobrego projektu eTwinning. 3. Narzędzia cyfrowe wykorzystywanie […]

Nauczyciel matematyki na miarę ucznia XXI wieku – sieć SP

Nauczyciel na miarę ucznia XXI wieku – sieć wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli matematyki I i II etapu edukacyjnego. Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciel na miarę ucznia XXI wieku. Celem ogólnym pracy sieci jest kształcenie umiejętności efektywnego organizowania i realizowania pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Nasza […]

Informatyka praktycznie sieć współpracy i samokształcenia

Zapraszamy Cię do dołączenia do sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotu informatyka, tj. „Informatyka praktycznie” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki. Chcesz wzbogacić swój warsztat pracy, zwiększyć efektywność nauczania i atrakcyjność prowadzonych zajęć? Zainspirować się nowymi pomysłami do wykorzystania podczas zajęć, a może interesuje Cię w jaki sposób podnieść poziom zadowolenia z własnej pracy. […]

Metodyczny przybornik nauczyciela języka angielskiego

Jesteś nauczycielem z pasją? Pragniesz udoskonalać warsztat metodyczny? Masz doświadczenie w nauczaniu i chciałbyś się nim podzielić? Zapraszamy Cię do dołączenia do sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, tj. „Metodyczny przybornik nauczyciela języka angielskiego uczącego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej – sieć współpracy i samokształcenia.” Celem tego przedsięwzięcia […]

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content