Współpracujemy

CKE i OKE

Z CKE i OKE w Warszawie współpracujemy w związku z organizacją szkoleń dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej. Z OEIiZK współpracujemy między innymi w ramach realizacji grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w związku z realizacją statutowych szkoleń oraz w zakresie realizacji programu Szkoły Aktywne w Społeczności.

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Z ORE współpracujemy między innymi w ramach realizacji wspomagania szkół i placówek.

Uniwersytet Warszawski

Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy.

Politechnika Warszawska

Z największą i najstarszą uczelnią techniczną w Polsce współpracujemy w ramach realizacji konferencji i projektów edukacyjnych. Pracownicy naukowi Uczelni są często zapraszani na nasze konferencje i szkolenia jako wykładowcy - eksperci w danej dziedzinie.

Szkoła Główna Handlowa

Ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie współpracujemy w zakresie realizacji działań w ramach opracowania i wdrożenia do edukacji formalnej mechanizmów grywalizacyjnych. (List intencyjny zawarty w dniu 10.01.2018 r.)

Uniwersytet Łódzki

Z Uniwersytetem Łódzkim realizujemy projekt Szkoła Wspierająca Uzdolnienia (od 2005 r.), którego celem jest zapoznanie nauczycieli z podstawami pedagogiki twórczości, przygotowanie ich do konstruowania i realizacji własnych programów zajęć stymulujących rozwój zdolności twórczych i zainteresowań uczniów oraz wspieranie uczestników w stosowaniu metod nauczania rozwijających kreatywność dzieci.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – we współpracy z Zakładem Pedeutologii prowadzony jest w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku eksperyment pedagogiczny pt. W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się i nauczania uczniów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest realizowany projekt Kariera bez ograniczeń. W trakcie projektu został przeprowadzony cykl zajęć dla dwóch grup uczniów (14-16 osób każda). Ich celem było umożliwienie uczestnikom zdobycia informacji i zasobów potrzebnych do stworzenia gry na wybrany temat związany z regionem.

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet jest największą uczelnią w północno-wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów, jak i oferowanych kierunków oraz form nauczania. Jest regionalnym liderem w pozyskiwaniu grantów z Narodowego Centrum Nauki. Pracownicy UwB uzyskują patenty, które mają znaczenie w międzynarodowej skali, współpracują z renomowanymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie, uczestniczą w projektach o światowym zasięgu. Uniwersytet w Białymstoku zajmuje wiodące miejsce oraz realizuje nowatorskie zadania w sieci uniwersytetów pogranicza, sprzyjając umacnianiu integracji europejskiej.

STEAM Polska

STEAM to podejście do uczenia się, które stawia na naukę projektową konsolidującą pięć kluczowych bloków tematycznych: naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Takiemu podejściu do uczenia się sprzyja aranżacja przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia multidyscyplinarnych projektów dająca możliwość eksperymentowania zarówno z najnowszymi technologiami - sprzęt IT, roboty, klocki do programowania, wirtualna rzeczywistość, internet rzeczy, jak i tymi bardziej tradycyjnymi, jak stolarka, szycie, rzeźbienie, modelowanie i wiele innych. Na temat edukacji STEAM w MSCDN zostały w roku 2019 zorganizowane konferencje w Warszawie i Płocku Zaprojektuj swoją przyszłość. STEAM-owe lekcje. Uczestniczyło ponad 200 nauczycieli, wśród prelegentów byli eksperci z Finlandii. Znaczna część kadry placówki uczestniczyła w warsztatach Rozwiązania Apple w edukacji. Kompetencje przyszłości. W Wydziale w Płocku powstał SteamLab – pracownia do pracy projektowej, zaprojektowana i wyposażona przez fińską firmę ISKU i iSpot (Apple).

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

To główny partner w programowaniu i organizacji corocznego Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego. Celem Forum jest przedstawienie dobrych praktyk innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zainspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań dydaktycznych i wychowawczych oraz budowanie sieci współpracy innowacyjnych szkół/placówek oświatowych. Uczestnikami są nauczyciele z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Węgier. W roku 2019 Forum gościło w Wilnie, kolejna edycja odbędzie się we Lwowie. Tym samym MSCDN wychodzi na przeciw postulatom o tworzeniu konsorcjów na rzecz innowacyjności.

Wspólnie z Centrum Nauki Kopernik realizujemy m.in. Projekt Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP).

W 200. rocznicę urodzin ojca polskiej opery narodowej, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Teatrem Wielkim - Operą Narodową, realizują Projekt „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”.

Wspólnie z Fundacją Rodzice Szkole współorganizowaliśmy cykl konferencji i szkoleń nt. „Jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego? Rada rodziców - ważny partner w życiu szkoły”.

Projekt "Od grosika do złotówki" jest jedynym tego typu projektem z zakresu edukacji finansowej skierowanym do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych, zgodnym z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Ponadto wpisuje się w priorytety MEN oraz został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.

Wspólnie z KWP zs. w Radomiu realizujemy projekty "W świecie cyberprzestrzeni – o zagrożeniach uświadamiamy, omamić nie pozwalamy" oraz „Akademia dzielnicowego – razem dla lokalnego bezpieczeństwa”.

Ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych DELTA współpracujemy w ramach organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjra Marka Gajewskiego Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, projektów edukacyjnych: dla młodzieży uzdolnionej DELTAKLUB oraz dla uczniów z płockich szkół i przedszkoli Szkoła/Przedszkole Wspierająca Uzdolnienia.

Fundacja została utworzona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) z siedzibą w USA – jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce. Wspólnie z MSCDN realizuje projekt Misja: programowanie.

Muzeum Katyńskie, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich

Organizacja konferencji dla nauczycieli historii w rocznicę zbrodni katyńskiej.

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content