Nauczyciel matematyki na miarę ucznia XXI wieku – sieć SP

Nauczyciel na miarę ucznia XXI wieku – sieć wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli matematyki I i II etapu edukacyjnego.

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciel na miarę ucznia XXI wieku.

Celem ogólnym pracy sieci jest kształcenie umiejętności efektywnego organizowania i realizowania pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Nasza sieć to nowoczesna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń oraz wspomagania nauczycieli w zdobywaniu nowych umiejętności dydaktycznych i metodycznych, cyfrowych, w zakresie pomiaru dydaktycznego i wykorzystywania wyników diagnoz i egzaminów do doskonalenia własnego warsztatu pracy.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sieci odbędą się następujące szkolenia:

 • Wykorzystanie wniosków z egzaminu ósmoklasisty do projektowania pracy dydaktycznej w kasach IV-VIII.
 • Formy i metody pracy na zajęciach rozwijających uzdolnienia.
 • Aktywna matematyka na interaktywnej tablicy.
 • Rekreacyjna matematyka – tematyczne pokoje zagadek.
 • Jak przygotowywać ucznia do egzaminu ósmoklasisty?
 • Oceniać, aby motywować i wskazywać kierunki rozwoju.
 • Praca z uczniem mającym trudności z nauką – zobaczyć i dotknąć matematyki.
 • Matematyka i zasoby Laboratoriów Przyszłości.

Na spotkaniach sieci będzie możliwość wymiany doświadczeń, omówimy przykładowe lekcje otwarte, obejrzymy nagrania z lekcji i przeanalizujemy ich scenariusze.

Główne działania sieci:

 1. Miejscem pracy Sieci będzie platforma Moodle, na której zamieszczane będą materiały dla uczestników oraz odbywać się będą dyskusje merytoryczne poświęcone wymianie wiedzy i doświadczeń nauczycieli.
 2. W ramach pracy Sieci odbędą się:
  1. inauguracyjne spotkanie on-line/stacjonarne;
  2. warsztaty metodyczne (spotkania 2-3 godzinne), które odbywać się będą w formie zdalnej/stacjonarnej (zgodnie z potrzebami uczestników) przy użyciu MS Teams albo Zoom;
  3. kursy doskonalące ( 5-30 godzinne, zdalne /hybrydowe/stacjonarne) o tematyce zgodnej z potrzebami uczestników Sieci;
  4. lekcje otwarte prowadzone przez doradcę metodycznego lub przez chętnych nauczycieli;
  5. konsultacje z doradcą metodycznym np. nt. innowacyjnych programów nauczania, innowacji pedagogicznych, diagnozowania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów.
 3. Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące i wręczenie certyfikatów nauczycielom uczestniczącym w projekcie.

 

Korzyści dla nauczycieli z udziału w pracy sieci:

 • bezpłatne doskonalenie,
 • wsparcie merytoryczne i metodyczne ze strony nauczyciela doradcy i konsultantów,
 • promocja w środowisku lokalnym i regionalnym,
 • certyfikat udziału w projekcie,
 • dalsze i nieograniczone wdrażanie zaproponowanych rozwiązań po zakończeniu projektu.

 

Serdecznie zapraszamy!

Link do zapisów: ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Osoba odpowiedzialna za organizację sieci:
Marzena Węgiełek – Doradca metodyczny w zakresie matematyki: marzena.wegielek@mscdn.edu.pl.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content