Doskonalenie

Formy doskonalenia realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  są zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszonej przez Ministra Edukacji i Nauki oraz z oczekiwaniami i sugestiami nauczycieli. W ciągu roku szkolnego nasza oferta jest sukcesywnie rozwijana i modyfikowana, adekwatnie do Państwa potrzeb.
Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą i roczną ofertą szkoleń realizowanych przez nasze Wydziały.

Zasady organizacji szkoleń

 1. Rekrutacja na wszystkie rodzaje form doskonalenia wymaga wypełnienia formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej MSCDN.
 2. Zgłoszenia na formy doskonalenia realizowane w ramach wspomagania szkół/placówek przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia
 3. O zakwalifikowaniu na wybraną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. O zakwalifikowaniu do danej grupy lub odwołaniu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora e-mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub zgłoszenia chęci udziału w innym terminie prosimy o telefoniczne lub e-mailowe powiadomienie kierownika wybranej formy nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć albo zmiany terminu.
 7. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest spełnienie zasad określonych w ofercie.
 8. Nie wydajemy zaświadczeń o częściowym uczestnictwie w formach doskonalenia.
 9. Na prośbę placówki zamawiającej, po ustaleniu tematyki oraz terminu, formy doskonalenia mogą być organizowane poza siedzibą Wydziału. Koszty organizacji szkolenia poza Wydziałem ponosi placówka zamawiająca.
 10. Wpłat za szkolenia odpłatne prosimy dokonywać na nr konta:
 11. BKO BP SA09 1020 1026 0000 1902 0232 8037 nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 12. Faktura zostanie wystawiona na osobę lub placówkę wskazaną w przelewie.
 13. Zwrot dokonanej wpłaty można uzyskać wyłącznie w przypadku odwołania szkolenia przez MSCDN. W innych przypadkach losowych, zwrot wpłaty jest możliwy po uzyskaniu zgody dyrektora MSCDN udzielonej na podstawie wyjaśnienia w formie podania złożonego przed rozpoczęciem szkolenia.
 14. Znaczna liczba form doskonalenia nauczycieli zgodnych z kierunkami polityki oświatowej Państwa jest bezpłatna. Wysokość opłat za proponowane przez MSCDN pozostałe formy doskonalenia jest ustalana każdorazowo przy uwzględnieniu specyfiki proponowanych działań. Wskazane w ofercie stawki są konkurencyjne: pobierane opłaty pokrywają jedynie koszty wynagrodzenia i dojazdu specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli (z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli), koszty materiałów szkoleniowych, wyżywienia lub poczęstunku oraz wynajmu sal. Proponowane stawki nie generują zysku placówki.

 

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do oferty poszczególnych Wydziałów MSCDN:

MSCDN Wydział w Ciechanowie

MSCDN Wydział w Ostrołęce

MSCDN Wydział w Płocku

MSCDN Wydział w Radomiu

MSCDN Wydział w Siedlcach

MSCDN Wydział w Warszawie

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content