Sieci

współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia

SWiS to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Program pracy konkretnej sieci jest konstruowany w odpowiedzi na potrzeby tworzących ją szkół oraz/lub w oparciu o pewne stałe elementy, które będą powtarzać się w pracy wielu różnych sieci. Elementy te zostały zaprezentowane w tabeli i skrótowo opisane poniżej

Działania w sieci tematycznej

Spotkanie organizacyjneSpotkania roboczeSpotkanie podsumowujące

Integracja uczestników sieci

Rozpoznanie potrzeb i zasobów

Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie

Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami

Spotkania z ekspertami

Tworzenie nowych rozwiązań

Podsumowanie i omówienie pracy sieci

Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym

Ewaluacja

Działania na platformie cyfrowej pomiędzy spotkaniami:
 – dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci;
 – koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami;
 – publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.);
 – dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji , zdjęć itp.);
 – udział w szkoleniach e-learningowych.

Źródło: Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

Wykaz sieci współpracy i samokształcenia w Wydziałach MSCDN

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content