Sieć współpracy nauczycieli kształcenia zawodowego

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego pracujących w szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia. Realizując projekt pragniemy zachęcić nauczycieli do wymiany doświadczeń, upowszechniania dobrych praktyk, oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań innowacyjnych w oparciu o nowe materiały i narzędzia, czego efektem jest podnoszenie jakości pracy. Zagadnienia poruszane podczas spotkań będą dotyczyły wprowadzenia nowatorskich rozwiązań w nauczaniu zawodowym.

TEMATYKA SPOTKAŃ SIECI:
1. Nowoczesne metody i formy nauczania w kształceniu zawodowym.
2. Wyzwania i bariery w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
3. Ocena pracy nauczyciela.
4. STEAM-owe nauczanie zawodowe.
5. Dobre praktyki w nauczaniu zawodu – współpraca z pracodawcą.
6. Rola sztucznej inteligencji w doskonaleniu umiejętności zawodowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli kształcenia zawodowego z nowoczesnymi formami i metodami pracy wykorzystywanymi podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez stworzenie środowiska, w którym nauczyciele kształcenia zawodowego mogą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i praktykami pedagogicznymi, aby rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Czas trwania szkolenia to 30 godzin dydaktycznych.
Spotkania sieci odbywać się będą w trybie hybrydowym
Zgłoszeń dokonywać można do dnia 05.11.2023r zapisy https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/24487/o//w/Radom
Pierwsze spotkanie na Teams zaplanowane jest w dniu 06.11.2023r. w godzinach 16.00-18.00
Przed spotkaniem proszę wypełnić ankietę poprzez link: https://tiny.pl/cjss1
Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Trybuła e-mail: katarzyna.trybula@mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content