Sieci współpracy i samokształcenia realizowane w MSCDN Wydział w Płocku

 

Sieci w roku szkolnym 2023/2024

 

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych

Wspieranie inicjatyw zawodoznawczych i działań z obszaru preorientacji zawodowej w środowisku lokalnym. Doskonalenie umiejętności specjalistycznych doradców zawodowych: diagnostycznych oraz prowadzenia wywiadu kierowanego. Budowanie współpracy międzyszkolnej i środowiskowej, integracja zespołowa, wymiana doświadczeń.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka angielskiego

W proponowanej Sieci początkujący i bardziej doświadczeni nauczyciele będą mogli wymieniać się interesującymi pomysłami, metodami i narzędziami pracy. Tematy spotkań: Nowatorskie formy wprowadzania i ćwiczenia słownictwa; Kształcenie sprawności mówienia; Kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu; Kształcenie sprawności rozumienia tekstu czytanego; Kształcenie sprawności pisania.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka angielskiego.

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka niemieckiego

Proponowane tematy spotkań: Nowatorskie formy wprowadzania słownictwa; Innowacyjne sposoby doskonalenia umiejętności mówienia; Innowacyjne formy doskonalenia umiejętności rozumienia ze słuchu; Innowacyjne formy doskonalenia umiejętności czytania tekstu; Innowacyjne formy doskonalenia umiejętności pisania. W Sieci początkujący i bardziej doświadczeni nauczyciele będą mogli wymieniać się interesującymi pomysłami, metodami i narzędziami pracy.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka niemieckiego

 

Recepta na codzienność – walizka pomysłów dla kreatywnego nauczyciela

Spotkania grupy mają charakter edukacyjno-konsultacyjny, opierający się  na wymianie wiedzy i doświadczeń zawodowych oraz na twórczym poszukiwaniu rozwiązań merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych w pracy z dziećmi. 

Głównymi celami pracy grupy będą: wymiana doświadczeń między uczestnikami; analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników; pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów; tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby uczestników sieci; nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy uczestnikami.

Zgłoszenia: Recepta na codzienność – walizka pomysłów dla kreatywnego nauczyciela

 

Sieć współpracy i samokształcenia – grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i psychologów szkół podstawowych

Celem jest m.in. budowanie pracy wychowawczej w szkole metodą strategii; diagnozowanie problemów szkolnych i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz popularyzowanie efektywnych praktyk wychowawczych.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia – grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i psychologów szkół podstawowych

 

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i wychowawców ze stażem pracy do 5 lat

Spotkania będą miały charakter edukacyjny. W zadbaniu o bieżące potrzeby uczestników i opierając się na wymianie doświadczeń, będziemy rozwijać kompetencje zawodowe. Zdobyta w Sieci wiedza, umiejętności oraz narzędzia przyczynią się do rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Zgłoszenia: Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i wychowawców ze stażem pracy do 5 lat

 

Poszukiwacze Nowych Dróg

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych.

Zgłoszenia: Poszukiwacze Nowych Dróg

 

Sieci w roku szkolnym 2022/2023

Gry planszowe w edukacji

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i innych zainteresowanych tematyką wykorzystywania gier planszowych, do udziału w sieci współpracy i samokształcenia „Gry planszowe w edukacji”. Podczas spotkań sieci uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z konkretnymi tytułami, poznać dobre praktyki dotyczące wykorzystania gier na zajęciach, wypracować w zespole ciekawe, innowacyjne rozwiązania metodyczne. Spotkania od marca do czerwca zostaną zaplanowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczestników sieci.

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych
Wspieranie inicjatyw zawodoznawczych i działań z obszaru preorientacji zawodowej w środowisku lokalnym. Doskonalenie umiejętności specjalistycznych doradców zawodowych: diagnostycznych oraz prowadzenia wywiadu kierowanego. Budowanie współpracy międzyszkolnej i środowiskowej, integracja zespołowa, wymiana doświadczeń.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych – rok 2022/2023

Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka angielskiego

W proponowanej Sieci początkujący i bardziej doświadczeni nauczyciele będą mogli wymieniać się interesującymi pomysłami, metodami i narzędziami pracy. Tematy spotkań: Nowatorskie formy wprowadzania i ćwiczenia słownictwa; Kształcenie sprawności mówienia; Kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu; Kształcenie sprawności rozumienia tekstu czytanego; Kształcenie sprawności pisania.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka angielskiego.

Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka niemieckiego

Proponowane tematy spotkań: Nowatorskie formy wprowadzania słownictwa; Innowacyjne sposoby doskonalenia umiejętności mówienia; Innowacyjne formy doskonalenia umiejętności rozumienia ze słuchu; Innowacyjne formy doskonalenia umiejętności czytania tekstu; Innowacyjne formy doskonalenia umiejętności pisania. W Sieci początkujący i bardziej doświadczeni nauczyciele będą mogli wymieniać się interesującymi pomysłami, metodami i narzędziami pracy.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka niemieckiego

Sieć współpracy i samokształcenia POLONIŚCI Z PASJĄ

Działania w sieci umożliwią wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, dzielenie się pomysłami, a z czasem pozwolą nam uczestniczyć w procesie współtworzenia dydaktyki języka ojczystego, uwzględniającej współczesne oczekiwania uczniów oraz specyfikę i ducha czasów, w których żyjemy.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia POLONIŚCI Z PASJĄ

Recepta na codzienność – walizka pomysłów dla kreatywnego nauczyciela

Spotkania grupy mają charakter edukacyjno-konsultacyjny, opierający się  na wymianie wiedzy i doświadczeń zawodowych oraz na twórczym poszukiwaniu rozwiązań merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych w pracy z dziećmi. 

Głównymi celami pracy grupy będą: wymiana doświadczeń między uczestnikami; analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników; pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów; tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby uczestników sieci; nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy uczestnikami.

Zgłoszenia: Recepta na codzienność – walizka pomysłów dla kreatywnego nauczyciela

Sieć współpracy i samokształcenia – grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i psychologów szkół podstawowych

Celem jest m.in. budowanie pracy wychowawczej w szkole metodą strategii; diagnozowanie problemów szkolnych i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz popularyzowanie efektywnych praktyk wychowawczych.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia – grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i psychologów szkół podstawowych

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i wychowawców ze stażem pracy do 5 lat

Spotkania będą miały charakter edukacyjny. W zadbaniu o bieżące potrzeby uczestników i opierając się na wymianie doświadczeń, będziemy rozwijać kompetencje zawodowe. Zdobyta w Sieci wiedza, umiejętności oraz narzędzia przyczynią się do rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Zgłoszenia: Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i wychowawców ze stażem pracy do 5 lat

Poszukiwacze Nowych Dróg

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych.

Zgłoszenia: Poszukiwacze Nowych Dróg

 

Sieci w roku szkolnym 2021/2022

DziałaMY. BFF, czyli Bardzo Fajny Filolog.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych. W ramach spotkań zostaną poruszone m.in tematy: Szkoła – domem dobrych doświadczeń uczniowskich i zawodowych. Rola i zadania polonisty; Relacje Nauczyciel – Rodzic, czyli wspólna wizja celów; Czy innowacje mają rację?

Zgłoszenia: DziałaMY. BFF, czyli Bardzo Fajny Filolog.

Poszukiwacze Nowych Dróg

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych.

Zgłoszenia: Poszukiwacze Nowych Dróg

Recepta na codzienność – walizka pomysłów dla kreatywnego nauczyciela

Spotkania grupy mają charakter edukacyjno-konsultacyjny, opierający się  na wymianie wiedzy i doświadczeń zawodowych oraz na twórczym poszukiwaniu rozwiązań merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych w pracy z dziećmi. 

Głównymi celami pracy grupy będą: wymiana doświadczeń między uczestnikami; analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników; pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów; tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby uczestników sieci; nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy uczestnikami.

Zgłoszenia: Recepta na codzienność – walizka pomysłów dla kreatywnego nauczyciela

TworzyMY czyli sztuczki ze sztuką – międzywydziałowa sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zainteresowanych działalnością artystyczna.

Osią działań w sieci współpracy i samokształcenia będzie zwiększanie skuteczności nauczania poprzez pobudzanie kreatywności. Oferta skierowana jest do nauczycieli plastyki, muzyki, edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć pozalekcyjnych, wszystkich zainteresowanych działalnością artystyczną.

Celem sieci jest stworzenie przyjaznego środowiska wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń dla nauczycieli przedmiotów artystycznych, poszukiwanie dobrych rozwiązań do pracy w czasie obowiązywania obostrzeń sanitarnych, dbałość o dobrostan nauczycieli przedmiotów artystycznych. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, prezentacja osiągnięć, rozwiązań warsztatowych, poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie przedmiotów artystycznych (plastyka, muzyka).

Zgłoszenia: TworzyMY czyli sztuczki ze sztuką

Sieć współpracy i samokształcenia POLONIŚCI Z PASJĄ

Działania w sieci umożliwią wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, dzielenie się pomysłami, a z czasem pozwolą nam uczestniczyć w procesie współtworzenia dydaktyki języka ojczystego, uwzględniającej współczesne oczekiwania uczniów oraz specyfikę i ducha czasów, w których żyjemy.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia POLONIŚCI Z PASJĄ

Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka angielskiego

W proponowanej Sieci początkujący i bardziej doświadczeni nauczyciele będą mogli wymieniać się interesującymi pomysłami, metodami i narzędziami pracy. Tematy spotkań: Nowatorskie formy wprowadzania i ćwiczenia słownictwa; Kształcenie sprawności mówienia; Kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu; Kształcenie sprawności rozumienia tekstu czytanego; Kształcenie sprawności pisania.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka angielskiego.

Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka niemieckiego

Proponowane tematy spotkań: Nowatorskie formy wprowadzania słownictwa; Innowacyjne sposoby doskonalenia umiejętności mówienia; Innowacyjne formy doskonalenia umiejętności rozumienia ze słuchu; Innowacyjne formy doskonalenia umiejętności czytania tekstu; Innowacyjne formy doskonalenia umiejętności pisania. W Sieci początkujący i bardziej doświadczeni nauczyciele będą mogli wymieniać się interesującymi pomysłami, metodami i narzędziami pracy.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia. Dobre praktyki na lekcjach języka niemieckiego

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i wychowawców ze stażem pracy do 5 lat

Spotkania będą miały charakter edukacyjny. W zadbaniu o bieżące potrzeby uczestników i opierając się na wymianie doświadczeń, będziemy rozwijać kompetencje zawodowe. Zdobyta w Sieci wiedza, umiejętności oraz narzędzia przyczynią się do rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Zgłoszenia: Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i wychowawców ze stażem pracy do 5 lat

Sieć współpracy i samokształcenia – grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i psychologów szkół podstawowych

Celem jest m.in. budowanie pracy wychowawczej w szkole metodą strategii; diagnozowanie problemów szkolnych i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz popularyzowanie efektywnych praktyk wychowawczych.

Kontakt: Hanna Drzewiecka-Krawczyk, e-mail: hanna.drzewiecka@mscdn.edu.pl

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna, także interaktywna forma uczenia się m.in. za pośrednictwem aplikacji Teams, ZOOM. Udział w proponowanej formie doskonalenia pozwala na nawiązanie nowych, wspierających kontaktów, umożliwiających wymianę doświadczeń.
Spotkania będą organizowane stacjonarnie i online. Podczas warsztatów prowadzonych przez specjalistów, uczestnicy będą mieć możliwość dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, stworzymy również przestrzeń do wypracowywania kreatywnych rozwiązań. Priorytetem działalności sieci jest upowszechnianie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii rozwojowej dziecka. Ponadto doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie: diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, dostosowania form i metod pracy, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, budowania współpracy z rodzicami. W ramach sieci będziemy rozmawiać o obowiązujących przepisach prawa oświatowego dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej.

Kontakt: Agnieszka Zielińska-Graf, e-mail: agnieszka.zielinska-graf@mscdn.edu.pl

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych
Wspieranie inicjatyw zawodoznawczych i działań z obszaru preorientacji zawodowej w środowisku lokalnym. Doskonalenie umiejętności specjalistycznych doradców zawodowych: diagnostycznych oraz prowadzenia wywiadu kierowanego. Budowanie współpracy międzyszkolnej i środowiskowej, integracja zespołowa, wymiana doświadczeń.

Zgłoszenia: Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych – rok 2021/2022

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content