Sieci współpracy i samokształcenia
koordynowane przez konsultantów i doradców metodycznych MSCDN Wydział w Siedlcach
w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Tematyka

Adresaci

Koordynatorzy

1.

Anglista na czasie- sieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele języka angielskiego

Anna Mirońska

2.

Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego

nauczyciele języków obcych

Iwona Moczydłowska, Anna Woźniak, Katarzyna Drabarek, Anna Mirońska

3.

KREATYWNY DYREKTOR – zarządzanie szkołą w codziennej praktyce

kadra kierownicza szkół 

i placówek oświatowych

Alicja Świderska, Anna Dziedzina

4.

Muzyka- gość z innego świata- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli muzyki.

nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlicy oraz edukacji specjalnej

Agnieszka Szymani

5.

Germanista na czasie – sieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele języka niemieckiego

Katarzyna Drabarek

6.

eTwinningowe inspiracje nauczyciela języka obcego – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych

nauczyciele języków obcych

Katarzyna Drabarek, Anna Mirońska

7.

Narzędzia TIK do realizacji projektów eTwinning – sieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele języków obcych

Katarzyna Drabarek, Anna Mirońska

8.

Efektywna i efektowna praca nauczycieli biologii – sieć współpracy i samokształcenia.

nauczyciele biologii wszystkich typów szkół

Małgorzata Maraszek

9.

Kreatywny nauczyciel – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

nauczyciele wychowania przedszkolnego

Beata Bentkowska, Mariola Pieńkowska

10.

Sieć współpracy i samokształcenia – Pasjonująca fizyka i fascynująca astronomia.

nauczyciele fizyki

Sławomir Miernicki

11.

SPECJALNA przestrzeń współpracy – sieć współpracy i samokształcenia pedagogów specjalnych

pedagodzy specjalni, nauczyciela kształcenia specjalnego

Agata Rogalska, Agata Polańska

12.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki- kreatywna matematyka

nauczyciele matematyki

Katarzyna Chmielewska

13.

Nowoczesny polonista – sieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele języka polskiego

Magdalena Olszewska

14.

Aktywnie, ambitnie na lekcji wychowania fizycznego – sieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

Łukasz Bogusz

15.

Rozmawiać i poznawać- sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych.

pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni

Ewa Matyszczyk

16.

Formy i metody pracy z uczniami w edukacji finansowej

nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i ekonomicznych przedmiotów zawodowych

Grażyna Lech


Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.