Sieci Współpracy i Samokształcenia to cykliczne spotkania nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranej tematyki. Głównym celem jest nabywanie umiejętności praktycznych w oparciu o warsztaty metodyczne oraz możliwość dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnym doświadczeniem. Spotkania są doskonałym miejscem do rozwijania umiejętności metodycznych, szukania inspiracji, poznawania innych, uczenia się od siebie nawzajem.

MSCDN Wydział w Ciechanowie zaprasza w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 na sieci zaprojektowane przez doradców metodycznych:

Nazwa

Główne zagadnienia

Koordynatorzy sieci

Okres realizacji

 

Sztuczna inteligencja w szkole

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli różnych przedmiotów

Głównym celem cyklicznych sieci jest nabywanie umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w codziennej pracy nauczyciela.

Planowana tematyka spotkań: 1 Czym jest sztuczna inteligencja i jak działa? 2. Przegląd narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. 3. Edukacyjne wykorzystanie wybranych narzędzi AI – ćwiczenia praktyczne. 4. Własny projekt z wykorzystaniem sztucznej inteligencji..

Zapisy:

Stanisław Szulc

III. 2024-V. 224

Kreatywność na co dzień czyli edukacja z wyobraźnią

Muzyka, śpiew i taniec na cztery pory roku

Stacjonarne spotkania warsztatowe na nauczycieli wychowania przedszkolnego podczas, których głównym celem będzie rozwijanie zdolności muzycznych dziecka we wczesnej edukacji. Uczestnicy zapoznają się z autorskimi piosenkami i zabawami z wykorzystaniem rekwizytów, instrumentów perkusyjnych, a także tańców, opracowań ruchowych i praktycznych ćwiczeń umuzykalniających, które można wykorzystywać podczas zajęć tematycznych związanych z różnymi porami roku.

Zapisy:

Anna Szmyt

Anna Kuskowska

II.2024 – III.2024

 

Język łączy ludzi

Sieć współpracy dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych klas 1-3

I. TIK-owe narzędzia wspierające naukę języka angielskiego -zasoby internetowe, aplikacje i rozwiązania cyfrowe ułatwiające rozwijanie sprawności mówienia. II: English everyday czyli wykorzystanie języka obcego na co dzień – wymiana dobrych praktyk ułatwiających dzieciom komunikację. Wykorzystanie materiałów oryginalnych, dostępnych w Internecie. III: Postcard crossing – wymiana kartek świątecznych i/lub nagrań filmowych między dziećmi z różnych szkół. IV: Język łączy ludzi i otwiera drzwi. Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym.

Zapisy:

Aleksandra Wiktorowicz

XII. 2023

-IV. 2024

W kufrze metodycznych rozmaitości – jak uczyć ciekawie i efektywnie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Sieć współpracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Inspiracje metodyczne inspirowane teorią inteligencji wielorakiej, które pomogą wspierać indywidualizację procesu kształcenia. Poszczególne moduły przyniosą propozycje rozwijania inteligencji wielorakiej. Będzie też szansa na stworzenie oferty dydaktycznej, z której skorzysta więcej uczniów oraz zadbanie o holistyczny rozwój każdego dziecka, umożliwiając zamienne ćwiczenie wszystkich sprawności w miejsce ciągłego aktywowania dominujących układów zmysłowych.

Zapisy:

Bożena Klicka

XI.2023-III.2024

Aktywnie i kreatywnie – budowanie własnego warsztatu pracy i jego wpływ na aktywność fizyczną uczniów

Sieć współpracy dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Celem działania sieci będzie wspieranie nauczycieli w podejmowaniu kreatywnych inicjatyw w zakresie zachęcania uczniów do rozwijania aktywności fizycznej. Stworzona przestrzeń służyć będzie wymianie doświadczeń oraz wspólnego szukania rozwiązań, sprzyjających aktywności fizycznej uczniów. Uczestnicy otrzymają metodyczne oraz merytoryczne wsparcie. Zadania będą realizowane hybrydowo.

Zapisy:

 

Barbara Chełmińska

XI.2023-III.2024

Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie  

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki 

Kolejna edycja spotkań nauczycieli matematyki. Celem działania sieci jest podniesienie skuteczności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym z matematyki poprzez: dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, analizę dobrych praktyk, poszerzenie kompetencji uczestników sieci w omawianym temacie, korzystanie z merytorycznego wsparcia ekspertów. Głównym zadaniem uczestników sieci będzie doskonalenie się, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniem zdolnym.   

Zapisy:

Monika Miklaszewska 

Iwona Brulińska

 

X. 2023-V. 2024

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content