Dlaczego dobroć i szlachetność są ciągle modne? O kształtowaniu postaw młodych ludzi.

Zapraszamy nauczycieli do twórczej refleksji nad uniwersalnymi wartościami w życiu dzieci i młodzieży. Zastanowimy się wspólnie, co dla młodych ludzi jest priorytetem: BYĆ czy MIEĆ? Jak dzisiaj rozmawiać o wartościach? Dlaczego dobroć jest ważna w procesie wychowawczym młodego człowieka? Jak kształtować proegzystencjalne postawy?  Warsztaty metodyczne (online) pt. „Dlaczego dobroć i szlachetność są ciągle modne? O kształtowaniu postaw […]

Międzynarodowa wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych w sieci współpracy i samokształcenia – Germaniści bez Granic

Serdecznie zapraszamy uczestników sieci współpracy i samokształcenia – Germaniści bez granic do twórczej wymiany doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych z nauczycielami z Niemiec, Finlandii, Estonii i Litwy. Międzynarodowa wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych to temat kolejnego spotkania, które odbędzie się dnia 30.11.2021r. (wtorek) w godz. 18.00–19.30 na platformie ZOOM. Gośćmi spotkania będą: Pan Thomas Schmittinger – […]

Jak motywować uczniów do nauki z wykorzystaniem TIK?

W jaki sposób podnieść aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcji języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych – to temat warsztatów metodycznych, które odbędą się w PSP nr 4 w Kozienicach ul. Nowy Świat 24 w godz. 16.00 – 18.30. Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego, którzy chcą poznać różnorodne narzędzia cyfrowe wpływające na uatrakcyjnienie zajęć i […]

Podpisanie umowy – Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz  Miasto Radom będą współpracować z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym przy organizacji i promocji Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży, z którego będą korzystać uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych Radomia i regionu radomskiego. Wczoraj podpisano w tej sprawie umowy, które zdaniem Bogusława Tundziosa kierownika wydziału w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, rozszerzają możliwości […]

Samobójstwa – etiologia, profilaktyka, interwencja. Sympozjum naukowe.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu oraz z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu dnia 26 listopada 2021 roku organizuje Sympozjum Naukowe na temat Samobójstwa – etiologia, profilaktyka, interwencja. Sympozjum odbędzie się w Auli Audytorium Primum, przy ul. Traugutta 61A o godzinie 10. 00.

Świąteczny Jarmark Edukacji 2 dla Nauczycieli

Zapraszamy na konferencję edukacyjną dla nauczycieli i dyrektorów szkół.Po raz kolejny zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Świąteczny Jarmark Edukacyjny 2. W cudownej, magicznej atmosferze zbliżających się świąt spotkajmy się RAZEM, aby wspólnie porozmawiać o przyszłości naszej edukacji. Doświadczmy wspaniałych wystąpień wybitnych prelegentów.

Opiekun stażu nauczyciela

Pełnienie funkcji opiekuna stażu, szczególnie jeżeli taką rolę realizuje się po raz pierwszy, może być bardzo stresujące. Warto więc szczegółowo przeanalizować jakie są podstawowe zadania opiekuna i jak powinny korespondować z nimi wymagania stawiane nauczycielowi ubiegającemu się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Czym różnią się zadania opiekuna nauczyciela stażysty od zadań opiekuna nauczyciela kontraktowego, […]