Wtorkowe spotkania w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Koło Naukowe Młodych Pedagogów zaprasza na cykl spotkań o tematyce pedagogicznej organizowany wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Wszystkie „Wtorkowe spotkania z pedagogiką” odbywają się na Teams.

Organizatorem jest dr Wioletta Budny – wbudny@wsh.pl

PLAN SPOTKAŃ

11.01.2022 o godz. 17.30

Temat: „Potrzeba ustawicznego kształcenia nauczyciela”. Prowadzący- dr Wioletta Budny.

Kod Zespołu: zjod52f Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3adc50a762a540edaa6aa41528fe7ac4%40thread.tacv2/1641507866546?context=%7b%22Tid%22%3a%2267e649f8-bffa-412a-af80-b88a68e0bced%22%2c%22Oid%22%3a%22f062f12a-875d-4615-9249-8a36ba98e920%22%7d

 01.03.2022 o godz. 17.30

Temat: „Nowatorskie metody pracy z poezją”. Prowadzący- dr Milena Matuszewska-Birkowska.

Kod Zespołu: zjod52f Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3adc50a762a540edaa6aa41528fe7ac4%40thread.tacv2/1641508867583?context=%7b%22Tid%22%3a%2267e649f8-bffa-412a-af80-b88a68e0bced%22%2c%22Oid%22%3a%22f062f12a-875d-4615-9249-8a36ba98e920%22%7d

5.IV.2022 o godz. 17.30

Temat :„Jak zrozumieć nastolatka”. Prowadzący – mgr Anna Włodarczyk.

Kod Zespołu: zjod52f Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3adc50a762a540edaa6aa41528fe7ac4%40thread.tacv2/1641509018989?context=%7b%22Tid%22%3a%2267e649f8-bffa-412a-af80-b88a68e0bced%22%2c%22Oid%22%3a%22f062f12a-875d-4615-9249-8a36ba98e920%22%7d

10.V.2022 o godz. 17.30

Temat „Awans zawodowy nauczyciela”. Prowadzący – mgr Joanna Rutka.

Kod Zespołu: zjod52f Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3adc50a762a540edaa6aa41528fe7ac4%40thread.tacv2/1641509218831?context=%7b%22Tid%22%3a%2267e649f8-bffa-412a-af80-b88a68e0bced%22%2c%22Oid%22%3a%22f062f12a-875d-4615-9249-8a36ba98e920%22%7d

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content