Sieci współpracy i samokształcenia „Wspomagamy wychowawczą rolę rodziny”.

Zapraszamy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie oraz innych zainteresowanych tematem do udziału w działaniach w ramach Sieci współpracy i samokształcenia „Wspomagamy wychowawczą rolę rodziny”. Sieć to forma twórczej współpracy i wspomagania nauczycieli.  Celem spotkań jest wymiana dobrych praktyk, czyli wzajemne dzielenie się własnymi pomysłami, wiedzą oraz metodycznymi rozwiązaniami na zajęciach z uczniami. Sieć zapewni wszystkim uczestnikom inspiracje do […]

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w działaniach w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”. Zapewniamy ciekawe szkolenia, warsztaty i możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami. Przewidujemy 7 spotkań – po jednym w miesiącu. Będą je prowadzić wysokiej klasy specjaliści. Udział w spotkaniach zakończony jest wydaniem zaświadczenia obejmującego 35 godzin zajęć w formie […]

Tworzenie i zarządzanie ePortfolio. Metody i narzędzia dokumentowania rozwoju i osiągnięć zawodowych ucznia.

Zapraszamy doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców do udziału w szkoleniu online: ePortfolio jako metoda dokumentowania rozwoju i osiągnięć zawodowych ucznia. ePortfolio jest nowoczesną metodą przedstawienia swoich kwalifikacji, umiejętności, zainteresowań różnym odbiorcom, a podczas poszukiwania pracy często zastępuje klasyczne CV. Zwieńczeniem zajęć w zakresie doradztwa zawodowego może być ePortfolio, w którym uczeń zgromadzi w formie cyfrowej kolekcję […]

EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy,uprzejmie informuję, że Kolegium Jagiellońskie i Fundacja Życie w dniach 25 i 26 października 2021 roku organizują II Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE. Do udziału w Kongresie, który objęty został Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Komitetu Honorowego, który tworzą: Rzecznik Praw Dziecka, Minister Rodziny i […]

Osobowość i posługa katechety

Zapraszamy nauczycieli religii wszystkich typów szkół do wspólnej refleksji nad rolą katechety w dzisiejszym świecie, jego powołaniem i misją.  Jak nie utracić w sobie ewangelicznego zapału? Jak sprostać współczesnym wyzwaniom? Jak być na co dzień dobrym katechetą? Celem szkolenia jest ukazanie znaczącej roli katechety w szkolnym systemie nauczania religii. Bazując na dokumentach katechetycznych, wybranym nauczaniu […]