Badanie umiejętności rozwiązywania problemów

  Rozwiązwanie problemów jako kompetencja/umiejętność przekrojowa Kompetencje/umiejętności przekrojowe (inaczej transferowalne) to zdolności wykorzystywane w różnych obszarach ludzkiej aktywności. Jedną z tych zdolności jest rozwiązywanie problemów. W katalogu kompetencji przekrojowych kluczowych dla zatrudnienia przygotowanym przez Partnerów projektu Erasmus+ KeySTART2Work rozwiązywanie problemów rozumiane jest jako: zdolność jednostki do angażowania się w procesy poznawcze w celu zrozumienia i […]

E-biblioteczka

  E-biblioteczka to miejsce, w którym znajdziecie Państwo ciekawe, nowe i nieco starsze opracowania, książki oraz inne pozycje wydawnicze, dzięki którym będziecie mogli zweryfikować swoje postrzeganie nauczenia i wychowania z perspektywy nauczyciela. Mam nadzieję, że pomogą Państwu w doskonaleniu pracy z uczniami, będą interesującym materiałem i, że z chęcią będziecie korzystać z rekomendowanych tekstów. Justyna […]

Wychowawczy poradnik szkoły

Dobre praktyki w rozwiązywaniu problemów uczniów w Szkole Podstawowej nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego np. z zespołem Aspergera z racji swoich zachowań nieakceptowanych społecznie, otrzymują zwykle negatywne komunikaty o sobie. Jest to często mechanizm prowadzący do utrwalania zaburzeń. Nasz program pracy rozwijający kompetencje emocjonalno […]

Oferta dla szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy, proponujemy udział w kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki oświatowej wokół zagadnienia rozwiązywania problemów. Celem naszej oferty programowej pt. W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się i nauczania jest budowanie/doskonalenie kompetencji poznawczych, badawczych i komunikacyjnych uczniów i nauczycieli. Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele, doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci, wykładowcy akademiccy – realizatorzy eksperymentu pedagogicznego zatwierdzonego przez MEN, […]

Rozwiązywanie problemów „krok po kroku”

W budowaniu umiejętności przekrojowej – rozwiązywanie problemów – rekomendujemy tok lekcji problemowej wg R.I. Arendsa: Krok 1. Nakierowanie uczniów na problem. Krok 2. Przygotowanie uczniów do nauki. Krok 3. Samodzielne i grupowe badania. Krok 4. Wytwarzanie i prezentowanie produktów i eksponatów. Krok 5. Analiza i ocena rozwiązywania problemu. Efektywność powyższego porządku rozwiązywania problemów została potwierdzona eksperymentalnie na zajęciach edukacji […]