Lekcje problemowe

Zapraszamy do dzielenia się doświadczeniem w prowadzeniu lekcji problemowych.

W tym miejscu będziemy zamieszczać przesłane przez Państwa scenariusze zajęć, filmiki, prezentacje multimedialne, polecane pomoce dydaktyczne i sposoby realizacji lekcji problemowych.

Doświadczenia nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie

Urszula Zalewska – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, propaguje aktywne poznawanie historii przez uczniów – warsztaty, spacery historyczne, gry miejskie, pracę metodą projektu, łączy wiedzę z obrazami i to ułatwia naukę szczególnie uczniom z całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pasjonuje się kulturą Włoch i nauką języka włoskiego.

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów jest jedną z kluczowych kompetencji, w którą powinien być wyposażony każdy uczeń. Z rozwiązywaniem problemów łączy się nauka kreatywności, rozumowania i argumentowania. Czy możliwym jest kształtowanie tych kompetencji u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Odpowiedź wydaje się oczywistą. TAK jest możliwe. Skoro realizują podstawę programową dla uczniów z normą intelektualną, należy kształtować u nich te umiejętności. Trzeba jednak uwzględnić ograniczenia, jakie posiadają. Są to: ograniczone możliwości abstrakcyjnego myślenia, trudności komunikacyjne, trudności w rozumieniu czytanych treści, schematyzm i sztywność zachowań, rozumienie pozostające na poziomie konkretno – obrazowym.

Moje doświadczenia w prowadzeniu lekcji problemowych dotyczą nauczania przedmiotu historia. Mimo że jest to przedmiot o wysokim stopniu abstrakcji dla moich uczniów, udaje nam się …

Pierwsze doświadczenia uczniów z metodą rozwiązywania problemów dotyczą projektu „Rodzina w drzewie ukryta”, który realizuję w klasie czwartej. Projekt ten traktuję jako wprowadzenie do pracy na lekcji problemowej. W zadania projektowe angażuję rodziców moich uczniów. Rodzice razem z dzieckiem szukają odpowiedzi na pytanie: Kim byli moi przodkowie? Wprowadzeniem do problemu jest lekcja o źródłach historycznych, pamiątkach rodzinnych. Efektem badawczym natomiast są drzewa genealogiczne rodzin.

Na lekcjach historii wykorzystuję elementy toku lekcji problemowej. Uczniowie otrzymują gotowy problem do rozwiązania, czyli sformułowane pytanie badawcze, hipotezy i materiały do badań. Są to krótkie teksty źródłowe dostosowane do ich możliwości poznawczych, instrukcje, gdzie szukać informacji potrzebnych do uzupełnienia metaplanu (jest to doskonała forma notatki z lekcji). Okazuje się, że moi uczniowie z bardzo dobrym skutkiem potrafią wytwarzać produkty i prezentować efekty swoich badań. Najczęściej są to: rysunki, inne formy ekspresji plastycznej, krótkie formy wypowiedzi pisemnych: zaproszenie, reklama, relacja.

Z moich doświadczeń wynika, że największą trudność sprawia uczniom argumentowanie i uzasadnianie swojego wyboru. Pracuję nad tym, aby znaleźć takie sposoby i narzędzia, które ułatwią uczniom pokonywanie trudności.

Zapraszamy do dzielenia się doświadczeniem w prowadzeniu lekcji problemowych. W tym miejscu będziemy zamieszczać przesłane przez Państwa scenariusze zajęć, filmiki, prezentacje multimedialne, polecane pomoce dydaktyczne i sposoby realizacji lekcji problemowych.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content