Na wspomaganie skada si:


1. Diagnoza podstawowa potrzeb szkoy/placwki - w wersji elektronicznej.

2. Diagnoza pogbiona potrzeb szkoy/placwki w formie warsztatw, z wykorzystaniem rnorodnych narzdzi diagnostycznych - spotkanie z rad pedagogiczn (patne zgodnie z cennikiem MSCDN).

3. Szkolenia tematyczne rady pedagogicznej, wynikajce z rozpoznanych potrzeb (patne zgodnie z cennikiem MSCDN).

4. Konsultacje grupowe - tematyka i miejsce spotkania do uzgodnienia.

5. Przykady dobrych praktyk:
- narzdzia do diagnozy ucznia,
- programy zaj pozalekcyjnych,
- scenariusze zaj z kreatywnoci,
- scenariusze zaj dotyczcych planowania kariery ucznia.Zainteresowanych ofert wspomagania prosimy o wypenienie formularza zgoszeniowego (ZGO UDZIA). Informacji szczegowych na temat trybu zgaszania szkoy/placwki udzielaj nauczyciele konsultanci MSCDN (KONTAKT)