Lekcje problemowe

Zapraszamy do dzielenia się doświadczeniem w prowadzeniu lekcji problemowych. W tym miejscu będziemy zamieszczać przesłane przez Państwa scenariusze zajęć, filmiki, prezentacje multimedialne, polecane pomoce dydaktyczne i sposoby realizacji lekcji problemowych. Doświadczenia nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegoim. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie Urszula Zalewska – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, propaguje aktywne poznawanie […]

Zasady organizacji form doskonalenia nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zasady organizacji form doskonalenia Zgłoszenia na formę doskonalenia nauczycieli stacjonarną lub on-line, dalej „szkolenie” można dokonać: indywidualnie, poprzez wypełnienie i wysłanie Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego na szkolenie, które jest dedykowane do nauczycieli z różnych szkół/ placówek, dalej „szkół”; zbiorowo, poprzez wypełnienie i wysłanie Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego na wspomaganie, które jest dedykowane do rady pedagogicznej konkretnej szkoły. […]

Informacje o programach-sektorach Erasmus+

Więcej o Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności : Erasmus+ (erasmusplus.org.pl) Znajdź ofertę dopasowaną do swoich potrzeb! Wybierz sektor programu Erasmus+ (erasmusplus.org.pl) Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wniosków o Akredytację Erasmusa KA120. Zachęcamy do obejrzenia webinarium https://youtu.be/qkl5LBvzlCs Chcesz złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie? Dowiedz się jak to zrobić skutecznie. 1. Wybierz sektor 2. Zobacz […]

Konkurs Innowacyjna Szkoła. Innowacyjny Nauczyciel – edycja 2021/2022

Szanowni Państwo,Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Psycholodzy, Specjaliści, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na innowacyjne działania w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki. Celem konkursu jest dzielenie się przykładami dobrych praktyk w pracy z uczniami/wychowankami, którą prowadzicie Państwo w bieżącym roku szkolnym. HARMONOGRAM KONKURSU W EDYCJI 2021/2022 Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres: MSCDN Wydział w […]

O nas – kim jesteśmy

Jesteśmy placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Stanowimy zespół profesjonalistów zatrudnionych w 6 wydziałach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. Tworzymy efektywny i nowoczesny regionalny system doskonalenia nauczycieli.  Naszą misją jest wszechstronne wspieranie  nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz doradców metodycznych z całego Mazowsza. Oferujemy profesjonalnie przygotowane szkolenia oparte na rzetelnej diagnozie potrzeb środowiska. Popularyzujemy […]

9 XII 2021 – Jak napisać dobry wniosek i otrzymać dofinansowanie  w programie Erasmus +?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym webinarium pt.: Jak napisać dobry wniosek i otrzymać dofinansowanie  w programie Erasmus +? ADRESACI SEMINARIUM: dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele zainteresowani międzynarodową wymianą edukacyjną TEMATYKA SPOTKANIA: Przegląd wybranych zwycięskich projektów w wiosennym konkursie wniosków w sektorze Edukacja szkolna w ramach Akcji 1 i 2 w programie Erasmus +. […]

Programy stypendialne

    Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie programy stypendialne All MoreMore Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2021/2022 warszawa6 września, 2021     Mazowiecki program stypendialnydla uczniów szczególnie uzdolnionych –najlepsza inwestycja w człowieka Mazowsze – stypendia dla uczniówszkół zawodowych Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie […]

Projekt „Athletics 4 Health”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Sport dla zdrowia Badania prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia oraz jednostki badawcze poszczególnych krajów wyraźnie pokazują, że odsetek dzieci, które nie spełniają wymagań WHO dotyczących minimalnej aktywności fizycznej, wciąż rośnie. UE rekomenduje zwiększenie wysiłków na rzecz współpracy na rzecz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w celu tworzenia nowych rozwiązań systemowych. W […]

Nowatorstwo pedagogiczne

FORUM NAUCZYCIELI INNOWATORÓW Celem sieci FNI jest zorganizowanie grupy nauczycieli – ekspertów ds. innowacji pedagogicznych oraz wymiana doświadczeń nt. przygotowania i wdrażania innowacji, jak również ewaluacji jej efektów. Informacji szczegółowych udziela nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Warszawie dr Alina Karaśkiewicz – email:  alina.karaskiewicz@mscdn.edu.pl lub telefonicznie: 22 536 60 83.