Projekt Tik to MY

W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest. Ośrodki doskonalenia nauczycieli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacji Nauczycieli i Ośrodek Edukacji Informatycznej i […]

Z historią w tle…… od 2020 roku

Projekt „ Z historią w tle..” to cykliczne przedsięwzięcie skierowane do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz pracowników bibliotek. Przewodni temat, w każdym roku szkolnym, związany będzie z rocznicami ważnych wydarzeń historycznych w kraju czy regionie oraz z kierunkami polityki oświatowej państwa. Nadrzędnym celem projektu jest organizacja lokalnych konferencji i spotkań warsztatowych w poszczególnych powiatach: […]

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie Od 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki „Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie” organizowana jest od 2016 roku. Sieć stała się wieloetapowym, cyklicznym projektem, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie. Głównym zadaniem […]

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Od 2009 r.

Celem Programu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów stypendystów w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym, w tym pracy metodą projektu, doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów w zakresie wykorzystania technologii, w tym praca na portalu informatycznym, sprawowanie opieki i udzielanie wsparcia nauczycielom opiekunom stypendystów w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, opracowania sprawozdań z realizacji IPREU, […]

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content