Z historią w tle…… od 2020 roku

Projekt „ Z historią w tle..” to cykliczne przedsięwzięcie skierowane do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz pracowników bibliotek. Przewodni temat, w każdym roku szkolnym, związany będzie z rocznicami ważnych wydarzeń historycznych w kraju czy regionie oraz z kierunkami polityki oświatowej państwa. Nadrzędnym celem projektu jest organizacja lokalnych konferencji i spotkań warsztatowych w poszczególnych powiatach: […]

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie Od 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki „Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie” organizowana jest od 2016 roku. Sieć stała się wieloetapowym, cyklicznym projektem, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie. Głównym zadaniem […]

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Od 2009 r.

Celem Programu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów stypendystów w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym, w tym pracy metodą projektu, doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów w zakresie wykorzystania technologii, w tym praca na portalu informatycznym, sprawowanie opieki i udzielanie wsparcia nauczycielom opiekunom stypendystów w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, opracowania sprawozdań z realizacji IPREU, […]

Misja: programowanie – podregion ciechanowski

Realizacja 2017-2019Projekt realizowany przez MSCDN Wydział w Ciechanowie wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Główny cel – zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania podstaw programowania i popularyzacja wczesnej nauki kodowania.Projekt zakłada przygotowanie 119 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do samodzielnego prowadzenia zajęć z kodowania, które w roku szkolnym 2017/2018 zostało wprowadzone do podstawy programowej w klasach I-III. Częścią […]