Projekt „Nauczyciel na starcie”


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wpb_autolink_featured_images' not found or invalid function name in /mscdn/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309

NAUCZYCIEL NA STARCIE – projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0–3 lata. Celem ogólnym projektu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, a także nawiązywania prawidłowych relacji […]

Projekt Tik to MY


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wpb_autolink_featured_images' not found or invalid function name in /mscdn/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309

W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest. Ośrodki doskonalenia nauczycieli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacji Nauczycieli i Ośrodek Edukacji Informatycznej i […]

Z historią w tle…… od 2020 roku


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wpb_autolink_featured_images' not found or invalid function name in /mscdn/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309

Projekt „ Z historią w tle..” to cykliczne przedsięwzięcie skierowane do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz pracowników bibliotek. Przewodni temat, w każdym roku szkolnym, związany będzie z rocznicami ważnych wydarzeń historycznych w kraju czy regionie oraz z kierunkami polityki oświatowej państwa. Nadrzędnym celem projektu jest organizacja lokalnych konferencji i spotkań warsztatowych w poszczególnych powiatach: […]

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie Od 2016


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wpb_autolink_featured_images' not found or invalid function name in /mscdn/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki „Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie” organizowana jest od 2016 roku. Sieć stała się wieloetapowym, cyklicznym projektem, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie. Głównym zadaniem […]

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Od 2009 r.


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wpb_autolink_featured_images' not found or invalid function name in /mscdn/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309

Celem Programu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów stypendystów w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym, w tym pracy metodą projektu, doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów w zakresie wykorzystania technologii, w tym praca na portalu informatycznym, sprawowanie opieki i udzielanie wsparcia nauczycielom opiekunom stypendystów w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, opracowania sprawozdań z realizacji IPREU, […]

Szachy w mazowieckiej szkole od 2018 r.


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wpb_autolink_featured_images' not found or invalid function name in /mscdn/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309

Misja: programowanie – podregion ciechanowski


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wpb_autolink_featured_images' not found or invalid function name in /mscdn/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309

Realizacja 2017-2019Projekt realizowany przez MSCDN Wydział w Ciechanowie wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Główny cel – zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania podstaw programowania i popularyzacja wczesnej nauki kodowania.Projekt zakłada przygotowanie 119 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do samodzielnego prowadzenia zajęć z kodowania, które w roku szkolnym 2017/2018 zostało wprowadzone do podstawy programowej w klasach I-III. Częścią […]