Przydatne linki

Instytucje centralne Ministerstwo Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Instytut Spraw Publicznych Kuratoria oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Kuratorium Oświaty […]

Konkurs wiedzy o Mazowszu

Wkrótce rusza rejestracja do IV edycji interdyscyplinarnego „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.  Stawką w grze są dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu oraz – nowość! – wysokie nagrody pieniężne za realizację najlepszych projektów. Więcej

Projekt „Lekcje z ZUS”

„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych, który kształtuje świadomość młodego pokolenia Polaków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Niestety, niewielu młodych ludzi wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” dostarczają niezbędnej wiedzy na ten temat oraz uczą jak być odpowiedzialnym wobec osób, które […]

Nauczyciel na starcie – zapraszamy do projektu

nauczyciel

Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0 – 3 lata. Jego celem jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, a także nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami. Ważnym […]

Dziedzictwo kulturowe regionu

Rusza V edycja konkursu „Jestem stąd”. Celem tego przedsięwzięcia jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań ukierunkowanych na poznawanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie.