VII edycja konkursu „Lekcje o Mazowszu”

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Podobnie jak w ubiegłych latach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy uczniów: I, II i III etapu edukacyjnego.

W tym roku tematem przewodnim jest „O Mazowszu – kreatywnie i twórczo poza murami szkoły”. W ramach tak sformułowanego tematu mieszczą się nie tylko wycieczki, rajdy i zielone szkoły, wizyty w skansenach/miejscach pamięci/muzeach/galeriach/centrach nauki, ale też gry miejskie/terenowe, Treasure Hunts (podchody z wykorzystaniem TIK lub bez technologii), pozyskiwanie materiałów w pracach projektowych (zdjęcia, wywiady, sondy), gry i zabawy na świeżym powietrzu z Mazowszem w tle…

Oczekujemy na prace nie tylko poprawne merytorycznie i metodycznie, ale także innowacyjne w doborze treści, środków dydaktycznych i metod.

Wybrane scenariusze zostaną opublikowane w formacie książkowym i przekazane wszystkim mazowieckim szkołom oraz bibliotekom, a autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Zgromadzony materiał po raz kolejny posłuży jako doskonała pomoc dydaktyczna. Będzie on również inspiracją dla nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną, ale również ciekawą lekturą dla tych, którzy interesują się naszym regionem.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Termin nadsyłania prac upływa 17 marca 2023 roku. Szczegóły na temat Konkursu znajdują się w regulaminie. Kontakt: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl

Scenariusze nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach:

  • I edycja 2017
  • II edycja 2018 – temat przewodni: 100-lecie niepodległości Polski
  • III edycja 2019 – temat przewodni: Społeczeństwo Mazowsza
  • IV edycja 2020 – temat przewodni: Lata 20-te XX wieku na Mazowszu
  • V edycja 2021 – temat przewodni: Mazowsze w Europie
  • VI edycja 2022 – temat przewodni Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza

Publikacje dostępne są w bibliotekach szkolnych oraz w wydziałach Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Załączniki:

Regulamin

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu Lekcje o Mazowszu

Załącznik Nr 1_Scenariusz Zajęć

Załącznik Nr 2_Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik Nr 3_Oświadczenie W Sprawie Ochrony Danych Osobowych

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content