Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje

W dniu 15 listopada 2022 roku w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach odbyła się konferencja „Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”.

Podczas konferencji zostało podpisane porozumienie o partnerstwie i współpracy pomiędzy Miastem Siedlce, Związkiem Banków Polskich i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości  pn. „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego”. Jego głównym celem jest wspieranie przez Warszawski Instytut Bankowości działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii, finansów, cyberbezpieczeństwa oraz gospodarki elektronicznej skierowanych do dzieci i młodzieży.

Prof. Tomasz Rachwał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), wieloletni koordynator w Zespole Ekspertów MEN ds. podstawy programowej przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, przekazał uczestnikom konferencji istotne informacje na temat nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, który zostanie wprowadzony do szkół ponadpodstawowych od września 2023 roku.

Następnie prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości  – Waldemar Zbytek omówił założenia projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych –  „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” opartego na idei zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”.

Konferencję zakończyło wystąpienie profesora nauk ekonomicznych Witolda Orłowskiego, który przedstawił główne cele i ideę projektu skierowanego do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych dwóch klas szkół ponadpodstawowych pt. „Porwani przez ekonomię”, którego integralną częścią jest książka prof. Orłowskiego „Ekonomia dla ciekawych”.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pozycje książkowe związane z zaprezentowanymi projektami edukacyjnymi.

 Materiały dla uczestników konferencji dostępne są tutaj

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content