Pomoc w ramach dyżurów specjalistów MSCDN

W związku z nadzwyczajną sytuacją, w jakiej znaleźliśmy się Wszyscy – także My, jako nauczyciele i Nasi uczniowie – uruchamiamy bezpłatne wsparcie psychologiczne dla nauczycieli województwa mazowieckiego w formie konsultacji online. 

Dyżur pełnią specjaliści: 

Marta Matuszewska: nauczyciel konsultant w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MSCDN, Wydział w Ciechanowie, psycholog, absolwentka Studiów Podyplomowych poradnictwa i interwencji kryzysowej oraz Studium Socjoterapii. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dotyczących problemów emocjonalnych, zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży. Adres e-mail: marta.matuszewska@mscdn.edu.pl 

Jolanta Szymczyk:nauczyciel-konsultant ds. psychologiczno-pedagogicznych w MSCDN, Wydział w Warszawie, dyplomowany psycholog i pedagog. Ukończyła Podyplomowe Studia z Psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowe Studia Terapii i Treningu Grupowego na UW. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia grup superwizyjnych i grup wsparcia dla kadry pedagogicznej. Adres e-mail: jolanta.szymczyk@mscdn.edu.pl 

Izabela Wrzesińska: nauczyciel-konsultant w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w MSCDN, Wydział w Radomiu, psycholog z 25 letnim stażem, od wielu lat udziela wsparcia psychologicznego rodzicom, dzieciom, nauczycielom – szczególnie w sytuacjach trudnych, kryzysowych, wymagających zmian – zarówno w życiu szkolnym, zawodowym, jak i osobistym. Adres e-mail: izabela.wrzesinska@mscdn.edu.pl 

Paweł Łaszkiewicz: specjalista ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MSCDN Wydział  
w Warszawie, psycholog, psychoterapeuta. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, kurs psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także dwustopniowe szkolenie z psychodramy wg A. Moreno. Od 20 lat zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapią, ma doświadczenie w pracy, jako psycholog szkolny. Adres e-mail: pawel.laszkiewicz@mscdn.edu.pl 

Ewa Sienkiewicz: doradca metodyczny dla pedagogów w MSCDN, Wydział w Warszawie, dyplomowany pedagog z ponad 20 letnim stażem pracy w placówkach oświatowych. Organizuje zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi. W pracy wykorzystuje kompetencje terapeuty skoncentrowanego na rozwiązaniu i coacha, udziela wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wychowawczo nauczycielom i rodzicom. Adres e-mail: ewa.sienkiewicz@mscdn.edu.pl 

Renata Stoczkowska – specjalista ds. badań pedagogicznych w MSCDN Wydział w Warszawie; coach ACSTH, pedagog. Absolwentka studiów podyplomowych Coaching i Mentoring w Edukacji i Organizacjach Społecznych (WSP TWP i Akademia Szkoleń i Coachingu Adeptus), projektu Nowy zawód coach potwierdzającego kwalifikacje zawodowe VCC oraz kursów Konsultant kryzysowy (IPTKC w Krakowie) oraz Terapia skoncentrowana na rozwiązania I stopień (CTSR w Warszawie, TSR II stopień w trakcie). Od ośmiu lat prowadzę coaching indywidualny pomagając nauczycielom wyjść z trudności, zobaczyć własne potrzeby oraz zasoby, skoncentrować się na rozwiązaniach i tworzyć plany działania pozwalające osiągać cele. Adres e-mail: renata.stoczkowska@mscdn.edu.pl, telefon 600 819 608. 

Ewa Petrykowska: doradca metodyczny w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w MSCDN, Wydział w Płocku, dyplomowany psycholog z prawie 20 letnim stażem pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W swojej pracy zawodowej zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również zajęcia warsztatowe dla rodziców, nastolatków oraz programy edukacyjno-terapeutyczne wspierające obszar emocjonalny i społeczny. W pracy posługuje się umiejętnościami terapeuty skoncentrowanego na rozwiązaniu (terapeuta w trakcie certyfikacji) oraz umiejętności zdobyte na licznych specjalistycznych szkoleniach z zakresu terapii, diagnozy, interwencji kryzysowej oraz mediacji. Posiada doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.  Adres e-mail: ewa.petrykowska@mscdn.edu.pl  

Aneta Przedlacka-Studniak: doradca metodyczny w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w MSCDN, Wydział w Płocku, psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów w zakresie Life Coaching w partnerstwie z Centrum Life Coaching Polska (Collegium Civitas w Warszawie). Ukończyła m.in. szkolenie „Ciało i ruch w pracy z emocjami”. Od 14 lat pracuje w placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą wspierając ich w rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych. Adres e-mail: aneta.przedlacka-studniak@mscdn.edu.pl 

Prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy z wybranym specjalistą, celem ustalenia dogodnego terminu wsparcia psychologicznego. 

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content