Oferta szkoleniowa będąca odpowiedzią na wnioski z nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty z roku szkolnego 2020/2021

Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych wymaga szeregu działań w zakresie wsparcia nauczycieli w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ofercie szkoleniowej znalazło się zatem wiele form doskonalenia odnoszących się do nowych standardów metodycznych, w tym: zasad pracy w grupie zróżnicowanej, oceniania i indywidualizowania. Szczególną uwagę zwróciliśmy na dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazując na prawidłowe zapisy w WOPFU i IPET. Udział coraz większej liczy uczniów z różnymi niepełnosprawnościami wymaga także dodatkowego wsparcia specjalistów. W tym obszarze zwróciliśmy uwagę na zajęcia rewalidacyjne jako wyznacznik skutecznej pomocy.

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content