12 scenariuszy lekcji języków obcych stworzonych przez uczestników seminarium „Język sztuki”w

Oddajemy w Państwa ręce 12 scenariuszy lekcji języków obcych stworzonych przez uczestników seminarium „Język sztuki” zorganizowanego we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie. Warsztaty w Galerii Wzornictwa Polskiego i Galerii Sztuki XIX w. miały na celu zachęcić nauczycieli do podejmowania działań twórczych i do prowadzenia oryginalnych zajęć językowych w muzeum. Warsztaty metodyczne w MSCDN pozwoliły […]

Praca w szkole z uczniem migranckim i w klasach międzykulturowych

Projekt reSTART jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Więcej materiałów jest dostępnych stronach: https://fundacjaukraina.eu/projekt/restart/ oraz https://www.instytutpm.eu/biblioteczka/,  https://fundacjaukraina.eu/projekt/fami/

PAKIET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
do kształcenia na odległość dla nauczycieli

W ramach projektu grantowego Zdolni zdalnie – zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach realizowanego w ramach projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, dofinansowanego z Funduszy Europejskich opracowany został pakiet materiałów dydaktycznych składający się z 7 zeszytów metodycznych:• Zeszyt metodycznych […]

Przepisy prawa dotyczące przyjmowania i organizowania zajęć dla dzieci z Ukrainy

Przepisy prawa dotyczące przyjmowania i organizowania zajęć dla dzieci z Ukrainy Materiał pomocniczy dla dyrektorów szkół i przedszkoli WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI  Przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy – MATEMATYKA Materiały z ukraińskiego systemu oświaty Program dla klas 10-11 pismo do Kuratorów, Dyrektorów i Nauczycieli – ukraiński system oświaty Ramy programowe kl 1-4 Ukraina STANDARDOWY PROGRAM OŚWIATOWY – KLASY 5 – 9 – PL Programy nauczania w Ukrainie Materiały edukacyjne – inne przedmioty […]

„Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie.” Konferencja Szkoleniowa Rzecznika Praw Dziecka dla Profesjonalistów

„Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie.” Konferencja Szkoleniowa Rzecznika Praw Dziecka dla Profesjonalistów środa 2 marca 10.00 – 12.00 TRANSMISJA TUTAJ: 1. YouTube RPD – https://www.youtube.com/c/RzecznikPrawDzieckaPL 2. YouTube Fundacji Życie – https://www.youtube.com/c/FundacjaŻycie 3. FB – https://www.facebook.com/FundacjaZycie Konferencje dla nauczycieli, dla pracowników NGOsów i instytucji realizujących polityki społeczne, a także dla: wychowawców, trenerów, duszpasterzy i wolontariuszy pracujących z dziećmi. […]

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content