Czym jest i jak zmniejszyć ślad ekologiczny?

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem, na seminarium zatytułowane Czym jest i jak zmniejszyć ślad ekologiczny? Szkolenie jest realizowane w ramach cyklu Nauczanie problemowe na lekcjach geografii w kontekście rozwiązywania konfliktów egzystencjalnych i społecznych świata. Termin: 6 grudnia 2021 r. – 16.30 – 18.45 Miejsce: online na platformie […]

Dlaczego dobroć i szlachetność są ciągle modne? O kształtowaniu postaw młodych ludzi.

Zapraszamy nauczycieli do twórczej refleksji nad uniwersalnymi wartościami w życiu dzieci i młodzieży. Zastanowimy się wspólnie, co dla młodych ludzi jest priorytetem: BYĆ czy MIEĆ? Jak dzisiaj rozmawiać o wartościach? Dlaczego dobroć jest ważna w procesie wychowawczym młodego człowieka? Jak kształtować proegzystencjalne postawy?  Warsztaty metodyczne (online) pt. „Dlaczego dobroć i szlachetność są ciągle modne? O kształtowaniu postaw […]

Międzynarodowa wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych w sieci współpracy i samokształcenia – Germaniści bez Granic

Serdecznie zapraszamy uczestników sieci współpracy i samokształcenia – Germaniści bez granic do twórczej wymiany doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych z nauczycielami z Niemiec, Finlandii, Estonii i Litwy. Międzynarodowa wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych to temat kolejnego spotkania, które odbędzie się dnia 30.11.2021r. (wtorek) w godz. 18.00–19.30 na platformie ZOOM. Gośćmi spotkania będą: Pan Thomas Schmittinger – […]

Jak motywować uczniów do nauki z wykorzystaniem TIK?

W jaki sposób podnieść aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcji języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych – to temat warsztatów metodycznych, które odbędą się w PSP nr 4 w Kozienicach ul. Nowy Świat 24 w godz. 16.00 – 18.30. Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego, którzy chcą poznać różnorodne narzędzia cyfrowe wpływające na uatrakcyjnienie zajęć i […]

Podpisanie umowy – Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz  Miasto Radom będą współpracować z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym przy organizacji i promocji Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży, z którego będą korzystać uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych Radomia i regionu radomskiego. Wczoraj podpisano w tej sprawie umowy, które zdaniem Bogusława Tundziosa kierownika wydziału w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, rozszerzają możliwości […]

Samobójstwa – etiologia, profilaktyka, interwencja. Sympozjum naukowe.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu oraz z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu dnia 26 listopada 2021 roku organizuje Sympozjum Naukowe na temat Samobójstwa – etiologia, profilaktyka, interwencja. Sympozjum odbędzie się w Auli Audytorium Primum, przy ul. Traugutta 61A o godzinie 10. 00.

Web 2.0 w edukacji – najnowszy numer Meritum

Technologie Web 2.0 są z nami już od dawna i na dobre zagościły w naszych domach i szkołach. Choć mieliśmy sporo czasu, żeby zapoznać się z możliwościami, jakie wnoszą do edukacji, ciągle jeszcze możemy się o nich uczyć, poznawać nowe narzędzia, przyglądać się nowym pomysłom na ich edukacyjne wykorzystanie. Stąd tematyka kolejnego numeru „Meritum”, w […]