Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, korzystając z narzędzi TIK

Autorzy: ZYTA CZECHOWSKA • JOLANTA MAJKOWSKA

Edukacja zdalna przyczyniła się do tego, że na no
wo zaczęliśmy rozmawiać o zasadności oceniania.
Paradoksalnie uwypukliła ona irracjonalność tra
dycyjnego, stopniowego ocenia postępów i wie
dzy uczniów.

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content