Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, korzystając z narzędzi TIK

Autorzy: ZYTA CZECHOWSKA • JOLANTA MAJKOWSKA

Edukacja zdalna przyczyniła się do tego, że na no
wo zaczęliśmy rozmawiać o zasadności oceniania.
Paradoksalnie uwypukliła ona irracjonalność tra
dycyjnego, stopniowego ocenia postępów i wie
dzy uczniów.

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.