Znaczna liczba działań w procesie wspomagania jest bezpłatna np. przeprowadzanie warsztatu diagnostycznego, prowadzenie konsultacji, opracowanie planu wspomagania, opieka osoby wspomagającej w całym procesie. Wysokość opłat za proponowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli formy doskonalenia jest ustalana każdorazowo przy uwzględnieniu specyfiki podejmowanych działań. Stawki, które proponujemy są konkurencyjne, pobierane opłaty pokrywają jedynie koszty własne, wynagrodzenie nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli. Proponowane stawki nie generują zysku placówki.