UWAGA: Zmiana w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

minister

Warszawa,  10 grudnia 2020 r.

DKO-WNP.4092.50.2020.EL

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), w  podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021– sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.50.2020.DB z  3 lipca 2020 r. – dokonuję zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty
    i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.
  Przemysław CzarnekMinister
/ – podpisany cyfrowo/

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.