Wolność religijna w edukacji – szkolenie dla katechetów

Zapraszamy Katechetów na szkolenie online pt. „Wolność religijna w edukacji”, które odbędzie się 29 stycznia br. (poniedziałek), godz. 16.00.Temat to ważny i wciąż aktualny!Zadaniem wszystkich nauczycieli jest wychowywanie dzieci i młodzieży do poszukiwania prawdy oraz kształtowanie postaw szacunku dla każdego człowieka.Podczas szkolenia przedmiotem refleksji i analizy będą m.in. prawa człowieka i całych wspólnot do wolności […]

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii

Nad Jeziorem Genezaret, 2000 lat temu, Uczniowie zarzucali sieci i stawali się „rybakami ludzi”… Zapraszamy katechetów wszystkich typów szkół do twórczej wymiany myśli i doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli religii. Proponujemy ciekawą i różnorodną tematykę spotkań, merytoryczne przygotowanie do pracy katechetycznej, doskonalenie umiejętności dydaktycznych i metodycznych oraz wdrażanie działań innowacyjnych. Chcemy stworzyć […]

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content