Projekt profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia psychicznego: Spokojna głowa

W dobie emocjonalnego tygla, presji czasu, lęków i niepokojów, czasami trudno zachować dystans i równowagę oraz właściwie zadbać o dobrostan psychiczny, tak własny, jak i uczniów.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, proponujemy udział w projekcie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego Spokojna głowa!

Odbiorcami projektu mogą być nauczyciele z rejonów miast: Płock, Sierpc, Gostynin, Sochaczew oraz ich powiatów.

Adresatami projektu są 3-5 osobowe grupy nauczycieli uczących w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Nauczyciele mogą wziąć udział w projekcie po nadesłaniu formularza zgłoszenia do projektu potwierdzonego przez dyrektora szkoły. Formularz zgłoszenia jest dostępny poniżej:

Nauczyciele zgłoszeni przez dyrektora szkoły do udziału w projekcie  proszeni są o zarejestrowanie się na pierwsze szkolenie pt. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – jak wspierać młode osoby w okresie dojrzewania?

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA 1 SZKOLENIE W PROJEKCIE

Główne cele projektu:

 • kształtowanie wiedzy na temat postaw dorosłych wzmacniających zdrowie psychiczne własne oraz dzieci i młodzieży;
 • kształtowanie kompetencji w zakresie budowania i wzmacniania rezyliencji oraz równowagi emocjonalnej;
 • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie, m.in.: czynników wpływających na zdrowie psychiczne uczniów,  możliwości podejmowania działań dla ochrony zdrowia psychicznego swojego i uczniów;
 • budowanie dobrostanu psychicznego w relacji z naturą;
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu osobistym i zawodowym w obliczu sytuacji trudnych i kryzysowych.

W ramach realizacji projektu zapewniamy Nauczycielom:

 • 16 godzin szkoleń prowadzonych przez specjalistów: psychologów, seksuologów, psychodietetyków, psychoterapeutów, w tym m.in. zajęcia na temat:
 • rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, jego prawidłowości i zaburzeń;
 • budowania dobrostanu psychicznego w relacji z naturą (zajęcia w terenie);
 • profilaktyki wypalenia zawodowego, uważności i troski o siebie;
 • jak polubić siebie i zaakceptować swoje ciało?
 • 6 godzin warsztatów budowania i wzmacniania rezyliencji pt. Rezyliencja szyta na miarę – od diagnozy do modelu pracy dostosowanego do możliwości danej szkoły/placówki), 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne z podziałem na 2 kategorie uczestników: nauczycieli/specjalistów ze szkół podstawowych oraz nauczycieli i specjalistów ze szkół ponadpodstawowych;
 • superwizje  grupowe oraz konsultacje indywidualne z mentorem rezyliencji.

Koszt udziału w projekcie: 200 zł za cały zespół (3-5 os.), wpłatę należy uiścić na konto:

09 1020 1026 0000 1902 0232 8037 do końca listopada 2022 r.

Kontakt w sprawach realizacji projektu: Hanna Drzewiecka-Krawczyk, hanna.drzewiecka@mscdn.edu.pl,  tel. 24 364 45 79, 24 366 53 66 do 68 wew. 119

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content