NARZĘDZIA PRACY ZDALNEJ W DORADZTWIE ZAWODOWYM – INSPIRACJE I DOBRE PRAKTYKI

MONIKA MAZUR-MITROWSKA

Doradztwo zawodowe stanowi komponent procesu wychowawczego i edukacji całożyciowej,
odgrywając niezwykle istotną rolę w projektowaniu
własnego życia na wielu jego płaszczyznach rozwojowych. Doradca zawodowy towarzyszy osobie
radzącej się w odkrywaniu siebie, w wyborach edukacyjno-zawodowych oraz w rozwiązywaniu problemów odnoszących się do zmian w kontekście nieprzewidywalnej i nieprzezroczystej rzeczywistości,
określanej akronimem VUCA /zmienna, niepewna,
złożona i niejednoznaczna/, z jaką musimy się
mierzyć, doradztwo ujmowane szeroko jest formą
wspierania jednostki ludzkiej w jej drodze do realizacji pracy zawodowej, w rozwiązywaniu problemów
wynikłych przy jej wykonywaniu, jak i w przypadku
jej zmiany, braku lub utraty

MERITUM 3 2021 – Monika Mazur Mitrowska – Narzędzia pracy zdalnej w doradztwie zawodowym – inspiracje i dobre praktyki (adobe.com)

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content