Raporty z badań międzynarodowych

Raporty z badań międzynarodowych

POLSCY UCZNIOWIE NA TLE INNYCH KRAJÓW

Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Evidence Institute:

Warszawscy uczniowie w międzynarodowym badaniu PISA, Evidence Institute i Miasto Stołeczne Warszawa

Światowy Raport na temat Edukacji, UNESCO:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_pol

Nauczyciele w Europie. Kariera, rozwój zawodowy i ogólne samopoczucie

Raport poświęcony wybranym aspektom zawodu nauczyciela Teachers in Europe (Nauczyciele w Europie) pokazuje w jaki sposób krajowe polityki i regulacje prawne mogą wspierać nauczycieli w wykonywaniu obowiązków zawodowych i prezentuje dane w takich obszarach jak kształcenie nauczycieli, warunki pracy, przebieg kariery zawodowej, doskonalenie zawodowe, ocena pracy, udział w służbowych wyjazdach zagranicznych oraz ogólne samopoczucie dotyczące sytuacji zawodowej, w tym poziom stresu. Raport łączy dane zebrane przez Eurydice podczas analizy regulacji prawnych z wynikami międzynarodowych badań OECD (TALIS).

Międzynarodowe przykłady dobrych praktyk w dziedzinie współpracy szkół i uczelni z biznesem
W październiku 2021 r. Polskie Biuro Eurydice opracowało na potrzeby wewnętrzne przegląd rozwiązań systemowych i przykładów dobrej praktyki w zakresie współpracy szkół i uczelni z biznesem. Poniżej prezentujemy zebrane przykłady w podziale na poziomy kształcenia – edukację szkolną (rozwiązania systemowe i przykłady dobrej praktyki) i szkolnictwo wyższe (tylko przykłady dobrej praktyki). Przykłady zostały wybrane ze względu na trwałe rezultaty współpracy oraz możliwość ich wykorzystania w praktyce przez inne placówki edukacyjne oraz firmy. W raporcie prezentowane są dane dotyczące Europy oraz wybranych krajów pozaeuropejskich – m.in. USA, Australii, Kanady i Chin.

PISA – https://pisa.ibe.edu.pl/ . Ostatnie badanie było w roku 2018.

PIRLS – http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pirls

TIMSS – http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/timss-2019

 
 

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content