Raporty z badań krajowych

Raporty z badań krajowych

Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów

Ocena jakości relacji szkolnych w świetle ogólnopolskich wyników badań uczniów i nauczycieli, Fundacja Dbam o Mój Zasięg:

https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2022/11/Zdrowa-szkola-raport-z-badan.pdf

 

Raport z ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów, IBE:

https://www.ibe.edu.pl/images/publikacje/Raport_OBUT.pdf

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE DLA NAUCZANIA MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

RAMY ODNIESIENIA, IBE:

https://ibe.edu.pl/images/badania/Crosscut/CROSSCUT%20kompetencje%20kluczowe%20dla%20nauczania_Rama%20odniesienia.pdf

 

Czas na szkołę kompetencji, Fundacja EFC:

https://efc.edu.pl/UnS/Czas%20na%20szko%C5%82%C4%99%20kompetencji.%20Rozwi%C4%85zania%20dla%20edukacji.pdf

 

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, PISA:

https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/raport-wyniki-badan-pisa-2018.pdf

 

Kompetencje przekrojowe – integralne ujęcie kompetencji uczniowskich, Joanna Bochniarz i Hildmann Jule

https://wspolna-szkola.pcss.pl/kompetencje-przekrojowe-integralne-ujecie-kompetencji-uczniowskich/

 

Już teraz przygotowuj swojego ucznia do pracy w zawodzie…?, Joanna Poźnikiewicz

https://wmodn.elblag.pl/juz-teraz-przygotowuj-swojego-ucznia-do-pracy-w-zawodzie/

 

Wojna w Ukrainie – 2022 r.

UCZEŃ

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy, ORE

https://www.ore.edu.pl/2022/05/zroznicowane-potrzeby-edukacyjne-uczniow-z-ukrainy-jak-na-nie-odpowiadac/

Razem w klasie. Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach, Fundacja Szkoła z Klasą:

https://www.szkolazklasa.org.pl/materialy/razem-w-klasie-dzieci-z-ukrainy-w-polskich-szkolach/

Odpowiedzialne wsparcie młodych uchodźców z Ukrainy, EDU4UKRAINE:

https://www.edu4ukraine.org/raport/

Raport na temat podziału dodatkowych środków finansowych na uczniów z Ukrainy, Ministerstwo Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/raporty-na-temat-podzialu-dodatkowych-srodkow-finansowych-na-uczniow-z-ukrainy

Współczesne migracje, Centrum Edukacji Obywatelskiej:

https://globalna.ceo.org.pl/materialy/wspolczesne-migracje-raport-z-badania/

Globalne wyzwania oczami młodzieży, Centrum Edukacji Obywatelskiej:

https://globalna.ceo.org.pl/aktualnosci/raport-centrum-edukacji-obywatelskiej-globalne-wyzwania-oczami-mlodziezy/

Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci-uchodźców z Ukrainy, Fundacja Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF):

https://transatlanticforum.org/tflf-raport/

Odpowiedzialne wsparcie młodych uchodźców z Ukrainy,

EDU4UKRAINE:

https://www.edu4ukraine.org/raport/

NAUCZYCIEL

Jaka powinna być polityka edukacyjna wobec uchodźców z Ukrainy? Zofia Grudzińska, Fundacja Batorego:

https://www.batory.org.pl/publikacja/jaka-powinna-byc-polityka-edukacyjna-wobec-uchodzcow-z-ukrainy/

Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci-uchodźców z Ukrainy, Fundacja Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF):

https://transatlanticforum.org/tflf-raport/

Jaka powinna być polityka edukacyjna wobec uchodźców z Ukrainy?

Zofia Grudzińska, Fundacja Batorego:

https://www.batory.org.pl/publikacja/jaka-powinna-byc-polityka-edukacyjna-wobec-uchodzcow-z-ukrainy/

SZKOŁA

Wyzwania i potrzeby związane z napływem uczniów z Ukrainy, Centrum Edukacji Obywatelskiej:

https://ceo.org.pl/aktualnosci_ceo/raport-wyzwania-i-potrzeby-zwiazane-z-naplywem-uczniow-z-ukrainy/

Razem w klasie. Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Potencjały i wyzwania w budowaniu wielokulturowej szkoły w kontekście wojny w Ukrainie według nauczycieli i nauczycielek, Jacek Pyżalski i współautorzy:

https://www.researchgate.net/publication/363535374_Pyzalski_J_i_in_2022_Razem_w_klasie_Dzieci_z_Ukrainy_w_polskich_szkolach_Potencjaly_i_wyzwania_w_budowaniu_wielokulturowej_szkoly_w_kontekscie_wojny_w_Ukrainie_wedlug_nauczycieli_i_nauczycielek_Raport

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Platforma Migracyjna EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego:

https://ewl.com.pl/raport-specjalny-uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce/

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce,

Platforma Migracyjna EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego:

https://ewl.com.pl/raport-specjalny-uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce/

Problemy uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce – badanie ankietowe, Interdyscyplinarne Laboratorium Badania Wojny w Ukrainie, kierownik zespołu badawczego dr hab. Piotr Długosz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie:

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92570%2Cbadanie-prawie-polowa-uchodzcow-w-polsce-chce-wrocic-na-ukraine-17-proc

Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse – Raport o uchodźcach z Ukrainy w polskich miastach,

Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza:

https://metropolie.pl/artykul/miejska-goscinnosc-wielki-wzrost-wyzwania-i-szanse-raport-o-uchodzcach-z-ukrainy-w-najwiekszych-polskich-miastach

Jak szkoły niepubliczne pomagają Ukrainie,

 Our Kids:

https://www.ourkids.net/pl/pomoc-szkol-niepublicznych-dla-ukrainy.php

https://diagnozy.ibe.edu.pl/pl/

https://egzaminy.operon.pl/index/trzecioklasista

UCZEŃ

Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży, PAN, Przedstawicielstwo w Kijowie:

Stanowisko 10. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży

Moje s@mopoczucie w e-szkole, Anna Bieganowska-Skóra, Dorota Pankowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1126/112228-moje-samopoczucie-w-e-szkole-raport-z-badan.pdf

Nastolatkowie wobec pandemii, Raport nr 11 z badania przeprowadzonego w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_nastolatkowie_wobec_pandemii.pdf

Specyficzna trudności w nauce a zdalne nauczanie, Raport nr 19 z badania przeprowadzonego w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW przy współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii UW podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_specyficzne-trudnosci_w_nauce_nauczanie_zdalne.pdf

Rodzice, dzieci i pandemia, Raport nr 10 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_rodzice_dzieci_pandemia.pdf

 

NAUCZYCIEL

Sukces czy porażka zdalnego nauczania, Fundacja im. S. Batorego:

https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Sukces-czy-porazka-zdalnego-nauczania.pdf

Nauczyciele i powrót do szkół w czasie pandemii, Raport nr 20 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_nauczyciele_i_powrot_do_szkol_pandemia.pdf

Edukacja zdalna w czasach Covid-19, Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego:

https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8

 

SZKOŁA

Raport o kryzysowej edukacji zdalnej w Polsce w czasie COVID-19, prof. Jacek PYŻALSKI, prof. Natalia WALTER, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/natalia-walter-jacek-pyzalski-kryzysowa-edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-covid-19-jakie-wnioski-mozemy-wyciagnac-z-tej-sytuacji/

Funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożenia Covid-19, raport pokontrolny NIK, grudzień 2021 r.:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25380,vp,28141.pdf

Badanie zdrowia psychicznego Polaków po roku pandemii Covid-19 – Kukanow, Nawrocka SW Research:https://swresearch.pl/raporty/badanie-zdrowia-psychicznego-polakow-po-roku-pandemii-covid-19-kukanow-nawrocka-sw-research

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
fax 22 536 60 01
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content