Edukacja na rozdrożu – Debata w trosce o polskie dzieci i młodzież

Zapraszamy na cykl ogólnopolskich debat eksperckich na temat problemów w polskim systemie oświaty. Celem debat jest rozpoznanie ich przyczyn oraz zdefiniowanie sposobów ich rozwiązania. Wnioski zostaną przekazane wszelkim gremiom odpowiedzialnym za kreowanie polityki oświatowej naszego państwa, w tym do Sejmowej Komisji Edukacji i MEiN.

Patronat:

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator debat:

Pracownia Pedagogiczna im. prof. Ryszarda Więckowskiego w Zwardoniu

Współorganizatorzy:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Inspiracjepolonistyczne.pl

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów

Związek Literatów Polskich

Do debatowania zaproszeni zostali obywatele, którzy podczas dyskusji przedstawią swoje doświadczenia nauczyciela praktyka, w tym nauczyciela akademickiego, nauczyciela edukacji domowej, dyrektora, kuratora, wizytatora, pedagoga szkolnego, psychologa itd.

Pierwsza debata odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, ul. Świętojerska 9, w godz. 11.00 – 14.30.

Debata 1. Współczesne przygotowanie nauczyciela do pracy.

  • Nieadekwatne do potrzeb rozwojowych planowanie pracy.
  • Nauczanie według schematu jako zagrożenie rozwoju intelektualnego.
  • Problemy z ocenianiem i diagnozą rozwoju.
  • Wadliwe programy kształcenia nauczycieli.

Propozycje tematów kolejnych debat:

Debata 2. Implementacja aktów normatywnych. 

  • Jeden system edukacji, aż trzy ustawy.
  • Podstawa programowa to nie program nauczania.
  • Nienaukowość w szkole. Uporczywe odwracanie znaczeń.

Debata 3. Trzy fale uderzeniowe: CKE, testy, wydawnictwa – budowanie , czy demontaż polskiej szkoły.

  • Zlikwidować klucz! Uwolnić wyobraźnię!
  • Niepodręczne papierowe narzędzia.
  • Nieadekwatne do faz rozwoju narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Szanowni Państwo, Urzędnicy państwowi, Parlamentarzyści, Członkowie struktur pozarządowych, Fundacji, Stowarzyszeń, Związków Zawodowych, Nauczyciele akademiccy, Nauczyciele, Rodzice, Opiekunowie, wszyscy, którym zależy na dobrej edukacji.

Jako nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowej, jako dyrektorzy szkół, rodzice, pedagodzy, psycholodzy dostrzegamy problemy w oświacie. Zauważamy kwestie związane z emocjami naszych dzieci, młodzieży, uczniów: stres, agresję, okaleczenia, depresje, choroby psychiczne. Dostrzegamy fakt, że wielu obecnych nauczycieli nie uczy, a sprawdza to, czego nie nauczyli, stosując jeden rodzaj sprawdzania wiedzy – testomanię. Widzimy niedostatki systemu kształcenia nauczycieli w Polsce.

Konkludując, zdajemy sobie sprawę, że system edukacji wciąż funkcjonuje błędnie, wykazując fundamentalne zaniedbania i bezradność wobec problemów, co każe natychmiast podjąć pracę nad jego gruntowną przebudową.

Chcąc poważnie i rzetelnie podejść do naprawy oświaty w Polsce, proponujemy Państwu udział w debatach, które będą konstruktywnym głosem najbardziej zainteresowanych wprowadzeniem zmian w polskiej oświacie.

Zapraszamy Państwa do udziału w debacie.

 

Formularz zgłoszeniowy (plik w formacie .doc)

 

Organizator

Współorganizatorzy

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content