Działania Mazowieckiej Rady Oświatowej

Mazowiecka Rada Oświatowa

powołana 22 lutego 2022 r. działająca przy Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Rada rozpoczęła działanie inauguracyjnym posiedzeniem, które odbyło się 20 października 2022 roku.

Znacząca rola edukacji w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu znalazła swój wyraz w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, w której wskazuje się konieczność podjęcie działań, umożliwiających prowadzenie regionalnej polityki edukacyjnej mającej na celu rozwój i podnoszenie jakości edukacji na Mazowszu. Powołanie i działanie Mazowieckiej Rady Oświatowej poszerzyło dotychczasowy dialog edukacyjny w regionie oraz  umożliwiło zwiększenie społecznej reprezentacji w dziedzinie oświaty o przedstawicieli środowisk, które z różnych powodów są zainteresowane szeroko rozumianą kwestią edukacji.

Uspołecznienie procesu podejmowania najważniejszych decyzji w obszarze edukacji daje możliwość obiektywnej oceny projektów zmian strukturalnych w sferze edukacji oraz przyczynia się do pozyskania opinii we wszystkich istotnych dla regionu sprawach dotyczących edukacji na Mazowszu. Działalność Mazowieckiej Rady Oświatowej ma pozytywny wpływ na realizację programów strategicznych i programów operacyjnych w zakresie edukacji w województwie mazowieckim.

 

Mazowiecka Rada Oświatowa liczy obecnie 40 członków, skupiając przedstawicieli różnych środowisk, w tym uczniów i rodziców, dyrektorów szkół, lokalne władze samorządowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców oraz środowisko akademickie.

Uchwała w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Oświatowej

Nasze działania

Wykaz ośrodków I, II i III poziomu referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (stan na styczeń 2024 r.)

Uczeń w kryzysie psychicznym.
Niezbędnik dla nauczycieli i wychowawców

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PLACÓWKĄ SYSTEMU OŚWIATY[1] A PODMIOTEM LECZNICZYM - WZÓR

Rozwinięty opis procedur/interwencji w projekcie UNICEF(ASA) "Szkoła dostępna dla wszystkich"

Formularz aplikacyjny do projektu dostępny na stronie ASA (ibe.edu.pl)

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content