Diagnoza pogłębiona

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Proces wspomagania szkół/placówek jest skuteczny wtedy, gdy wszyscy zainteresowani zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice widzą potrzebę zmian i są gotowi zaangażować się w jego przebieg.
Te szkoły/placówki zapraszamy do skorzystania z dodatkowej oferty MSCDN w zakresie diagnozy pogłębionej.

Pogłębiona diagnoza potrzeb szkoły/placówki odbywa się w formie warsztatów, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi diagnostycznych.

Działania w diagnozie:

Spotkanie pierwsze
Przeprowadzenie diagnozy pracy szkoły, mającej na celu zebranie i analizę danych umożliwiających określenie mocnych i słabych stron oraz zaplanowanie skutecznych działań w obszarach tego wymagających. Adresat badań: nauczyciele, uczniowie, rodzice

Spotkanie drugie
Zaprezentowanie danych zebranych w procesie diagnozy placówki na wspólnym spotkaniu dyrekcji i rady pedagogicznej placówki. Przedstawienie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy rady pedagogicznej.

Dalsze wspomaganie
Zaplanowanie działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy szkoły np. zaplanowanie tematyczne szkoleń.

 

 

Na podstawie informacji zwrotnych zebranych od nauczycieli, uczniów i rodziców wyznaczeni nauczyciele konsultanci MSCDN formułują wnioski główne i szczegółowe dotyczące przede wszystkim funkcjonowania uczniów w szkole, pracy nauczycieli oraz wnioski dotyczące współpracy szkoły z rodzicami.

 

 

W rekomendacjach znajdują się działania, które pomogą szkole/placówce zaplanować wspólne rozwiązania.

Szkolenia tematyczne rady pedagogicznej, wynikające z rozpoznanych potrzeb według programów szkoleń z oferty MSDN lub zaproponowane przez szkołę/placówkę (płatne zgodnie z cennikiem MSCDN)

Konsultacje:

  • konsultacje indywidualne i grupowe w MSCDN (bezpłatne)
  • konsultacje grupowe w szkole/placówce (płatne zgodnie z cennikiem MSCDN)

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content