Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

Audiobooki lektur i klasyki literatury, a także publikacje i artykuły z czasopism
naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na
komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w
ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując
postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej
polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury,
zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się domenie
publicznej. Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami:
Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe
Lektury szkolne. Część 2. Szkoły ponadpodstawowe
W obu kolekcjach znalazło się łącznie 212 publikacji, do których dostęp dla
uczniów i nauczycieli jest darmowy i nie wymaga logowania w serwisie.
Wszystkie publikacje dostępne są online oraz do pobrania i wykorzystania na
komputerach i urządzeniach mobilnych. Lektury prezentowane w POLONIE
posiadają warstwę tekstową pozwalającą na pełnotekstowe przeszukiwanie
ich treści.
W ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka
Narodowa przygotowała 70 audiobooków lektur i klasyki literatury, które to
można pobrać za darmo z POLONY. Wśród 55 tytułów, które zostały
udostępnione w tej formie znalazły się m.in. Lalka, Quo vadis, Sklepy
cynamonowe i Nad Niemnem.
Ponadto, w ramach Priorytetu 4 NPRCz, przygotowano ponad 1200 e-booków
publikacji z domeny publicznej. Dostęp do wszystkich tytułów jest darmowy i
nie wymaga logowania w serwisie. Publikacje w formatach MOBI, EPUB i PDF
można pobierać z POLONY a po pobraniu korzystać z nich bez konieczności
dostępu do internetu.
Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach Priorytetu 4 NPRCz jest
digitalizacja i udostępnienie w POLONIE kolekcji tematycznych materiałów
pomocniczych dla szkół pozwalających na prowadzenie zajęć online. Wśród
ponad 500 kolekcji znalazły się m.in. kolekcje dotyczące władców Polski
zawierające najważniejsze publikacje i źródła historyczne prezentowane w
POLONIE, kolekcje związane z nazwiskami najwybitniejszych polskich pisarzy, w
których poza ich publikacjami znajdują się również teksty dotyczące ich
twórczości oraz inne dokumenty z nią związane. Powstały również kolekcje
rozwijające zainteresowania uczniów.Poza materiałami dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
w ramach Priorytetu 4 NPRCz, zdigitalizowano i udostępniono w cyfrowej
wypożyczalni międzybibliotecznej Academica ponad 21 000
publikacji artykułów z czasopism naukowych jako materiałów dydaktycznych
na potrzeby m.in. szkolnictwa wyższego.
Ostatnim, ale również jednym z najważniejszych zadań zrealizowanych przez
Bibliotekę Narodową w ramach Priorytetu 4 NPRCz, jest zakup licencji
niewyłącznych do publikacji chronionych majątkowymi prawami autorskimi.
Dzięki tym działaniom w polona.pl znajdzie się twórczość ponad 120 polskich
pisarzy i poetów, która do tej pory ze względu na ochronę praw autorskich nie
mogła być prezentowana w internecie.
W ramach tego zadania Biblioteka Narodowa nabyła prawa do całości lub
części utworów m.in. Zbigniewa Herberta, Stanisława Lema, Tadeusza
Różewicza, Stanisława Barańczaka, Jarosława Iwaszkiewicza, Antoniego
Słonimskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Joanny Papuzińskiej, Wandy Chotomskiej,
Piotra Matywieckiego, Urszuli Kozioł, Jacka Bocheńskiego. Wszystkie publikacje,
do których BN uzyskała licencje, zostaną zdigitalizowane i udostępnione za
pośrednictwem POLONY za darmo również w formatach pozwalających na
korzystanie z nich na czytnikach (EPUB, MOBI, PDF).
Aktualnie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, we
współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, pracuje nad kolejną edycją
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025.
W ramach programu wsparciem będą mogły być objęte m.in. placówki
wychowania przedszkolnego, biblioteki szkolne i biblioteki pedagogiczne

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content