Grant TIK TO MY – projekt „Lekcja: Enter”- edycja II

  Grant TIK TO MY  W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest. Ośrodki doskonalenia nauczycieli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacji Nauczycieli […]

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

  Warszawa,   8 lipca 2021 r.DKO-WNP.4092.46.2021.DB   Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych […]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu NAUCZYCIEL NA STARCIE.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu NAUCZYCIEL NA STARCIE. Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0 – 3 lata. CELEM ogólnym projektu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy […]

Konkurs wiedzy o Mazowszu

Wkrótce rusza rejestracja do IV edycji interdyscyplinarnego „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.   Stawką w grze są dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu oraz – nowość! – wysokie nagrody pieniężne za realizację najlepszych projektów.

20 X 2021 – Konferencja online „STEAM jako wsparcie wychowania w dwujęzyczności”

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” serdecznie zapraszają na konferencję online dedykowaną nauczycielom przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych, nauczycielom języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.   STEAM jako metoda wspierająca wychowanie w dwujęzyczności   Program: 12.00 Rozpoczęcie konferencji 12.10 […]

21 X 2021- Konferencja „Kulturalnie otwarci – rola kultury w edukacji dzieci i młodzieży”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy oraz Nauczyciele szkół i przedszkoli! Serdecznie zapraszamy na konferencję online organizowaną przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową pt. Kulturalnie otwarci – rola kultury w edukacji dzieci i młodzieży w ramach projektu Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach Konferencja odbędzie […]

Projekt „Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach” – realizacja 2021-2022

  Zapraszamy do udziału w projekcie Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach, który realizuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i firmą iSpot.   Projekt   Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach – realizacja 2021-2022   realizuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie […]

Mini Akademia Matematyki zaprasza na zajęcia

Politechnika Warszawska zaprasza w roku szkolnym 2021/2022 uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie MatFIzChemPw Obecnie prowadzimy rekrutację indywidualną uczniów do zadania Matematyka dla Ambitnych– olimpijskie warsztaty matematyczne, cotygodniowe zajęcia przygotowujące do startu w olimpiadach i innych konkursach matematycznych. Zajęcia online w poniedziałki lub wtorki po południu. Zapraszamy uczniów z […]

Projekty Partnerstwo współpracy (KA220) oraz Partnerstwa na małą skalę (KA210)

Szanowni Państwo,  Projekty współpracy międzynarodowej, realizowane w ramach Programu Erasmus+, dają szkołom i instytucjom możliwość wszechstronnego rozwoju. Mobilności edukacyjne kadry, uczniów i nauczycieli stwarzają okazję do rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych, językowych a także do doskonalenia zawodowego pracowników. Udział w projekcie to szansa dla Państwa na umiędzynarodowienie działalności i nawiązanie bliskiej współpracy ze szkołami i instytucjami […]