21 X 2021- Konferencja „Kulturalnie otwarci – rola kultury w edukacji dzieci i młodzieży”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy oraz Nauczyciele szkół i przedszkoli! Serdecznie zapraszamy na konferencję online organizowaną przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową pt. Kulturalnie otwarci – rola kultury w edukacji dzieci i młodzieży w ramach projektu Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach Konferencja odbędzie […]

Konkurs wiedzy o Mazowszu

Wkrótce rusza rejestracja do IV edycji interdyscyplinarnego „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.  Stawką w grze są dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu oraz – nowość! – wysokie nagrody pieniężne za realizację najlepszych projektów. Więcej

Dziedzictwo kulturowe regionu

Rusza V edycja konkursu „Jestem stąd”. Celem tego przedsięwzięcia jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań ukierunkowanych na poznawanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie.   

„Z flagą Mazowsza”

Tegoroczny temat konkursowy brzmi: „Z flagą Mazowsza” i składa się z trzech kategorii dla poszczególnych grup wiekowych. Prace muszą być zgodne z tematem konkursu.                

Projekty Partnerstwo współpracy (KA220) oraz Partnerstwa na małą skalę (KA210)

Szanowni Państwo,  Projekty współpracy międzynarodowej, realizowane w ramach Programu Erasmus+, dają szkołom i instytucjom możliwość wszechstronnego rozwoju. Mobilności edukacyjne kadry, uczniów i nauczycieli stwarzają okazję do rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych, językowych a także do doskonalenia zawodowego pracowników. Udział w projekcie to szansa dla Państwa na umiędzynarodowienie działalności i nawiązanie bliskiej współpracy ze szkołami i instytucjami […]

Europejski Dzień Języków 2021

organizuje konferencję dla nauczycieli języków obcych. Tematyka wiodąca tegorocznej konferencji dotyczy wykorzystania doświadczenia nauczania zdalnego podczas lekcji stacjonarnych. Bądź z nami online!

Warcaby w mazowieckiej szkole

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych na konferencję Warcaby w mazowieckiej szkole – konferencja inauguracyjna

Lekcja Enter TIK TO MY – ostatnia edycja (III)

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele informujemy, że trwa kolejny nabór szkół województwa mazowieckiego do grantu TIK TO MY w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Zajęcia rozpoczną się jesienią 2021 roku – serdecznie zapraszamy. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

Plakat Zaproszenie