Projekt „Zdolni Zdalnie”

Okres realizacji naszego projektu grantowego to kwiecień – listopad 2021 REALIZUJEMY – W RAMACH PROJEKTU dofinansowanego z Funduszy Europejskich …  Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i […]

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, podnoszenie jakości edukacji a także wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności.  Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) […]

Dyrektor na starcie

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych o stażu na stanowisku 0-2 lata do udziału w kursie doskonalącym. Szkolenie obejmuje cykl spotkań, których celem jest wsparcie w kierowaniu szkołą/placówką oświatową oraz upowszechnianie najnowszej wiedzy na ten temat. Spotkania będą miały formę seminariów, podczas których będziecie Państwo mieć okazję poznania przydatnych w pracy zagadnień, zmian w prawie […]

Zdalnie i realnie. Jak wykorzystać doświadczenia nauczania zdalnego języków obcych podczas lekcji stacjonarnych?

Zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w konferencji online organizowanej 22 września 2021 r. godz. 15.00 – 18.15 pt. Zdalnie i realnie. Jak wykorzystać doświadczenia nauczania zdalnego języków obcych podczas lekcji stacjonarnych?” Po miesiącach nauki online i wakacyjnej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócili 1 września do szkół. Czy oznacza to porzucenie zdobytych doświadczeń ze zdalnego […]

Mazowieckie barwy wolontariatu

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.Celami  Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie […]

Nauczyciel na starcie – zapraszamy do projektu

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu NAUCZYCIEL NA STARCIE. Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0 – 3 lata. CELEM ogólnym projektu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z […]

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Wykaz materiałów edukacyjnych  Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach […]

Flaga Mazowsza tematem konkursu historycznego

 Przesłaniem całego cyklu konkursu „Moje Mazowsze” ma być budowanie tożsamość regionalnej, wzmocnienie więzi społecznych i poczucie dumy z przynależnoścido wspólnoty mazowieckiej, jak również poszerzenie wiedzy na temat historii Mazowsza oraz popularyzowanie tego regionu Polski. Tegoroczny temat konkursowy brzmi: „Z flagą Mazowsza”. Flaga województwa mazowieckiego swą symboliką nawiązuję do historycznego herbu książąt mazowieckich. Przypomina jak długa, […]

IV edycja „Konkursu wiedzy o Mazowszu”

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w czwartej edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.   Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami […]