Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – pilotażowe wdrożenie modelu

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach partnerem w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

W listopadzie 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę związaną z tworzeniem
i prowadzeniem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Grant otrzymał Powiat Węgrowski w wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szczegółowe informacje w załącznikach. O kolejnych krokach będziemy informowali na bieżąco.

Informacje na temat realizacji projektu oraz zaplanowanych do osiągnięcia efektów można również znaleźć na stronie internetowej SOSzW w Węgrowie: www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW).

Załączniki:

Plakat

Informacja partnerzy 1

Informacja partnerzy 2

Miejsce SCWEW w promowaniu edukacji włączającej

Udział przedstawicieli SCWEW w Węgrowie w konferencji w Świdniku

Marta Senenko-Lichograj

Agata Polańska

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content