Zgłoszenia do 11 VII 2022 – Komunikat o naborze formularzy konkursowych w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022”

Komunikat o naborze formularzy konkursowych w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022” w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka

Od 20 czerwca 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uruchomił nabór formularzy konkursowych w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022” wramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka.

Jest on skierowany do nauczycieli-opiekunów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia w roku szkolnym 2021/2022.

W formularzu konkursowym należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji Indywidulanego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Wypełniony formularz należy dostarczyć do 11 lipca 2022 roku (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 ul. Świętojerska 9, w formie:

  • papierowej- osobiście w sekretariacie MSCDN, lub
  • papierowej- za pośrednictwem operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz dopisek „Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022”.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów konkursowych przygotowaliśmy możliwość przekazania ich w formie elektronicznej przez e-PUAP za pomocą profilu zaufanego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres, z którego należy korzystać podczas wysyłki to: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego.

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu „Opiekuna Stypendysty Roku 2021/2022” oraz nagrody pieniężnej w wysokości 4000 zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą. Planuje się wyłonić do 24 laureatów konkursu.

Uchwała nr 984/329/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022”, Formularz konkursowy i Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku oraz Instrukcja wysyłki ePUAP są dostępne w zakładce Dokumenty, pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/.

W przypadku pytań, informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 59-79-430, 22 59-79-447, 22 59-79-449.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content