• Ewa Lubczyńska 
  Kierownik MSCDN wydział w Warszawie
  ewa.lubczynska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-63
  Telefon komórkowy: 510 932 783

 • Beata Wąsowska-Narojczyk
  Zastępca kierownika MSCDN wydział w Warszawie, koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN ds. matematyki
  beata.wasowska-narojczyk@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-37
  Telefon komórkowy: 502 398 822

 • Włodzimierz Tryka 
  Kierownik wydziałowego zespołu administracyjno-gospodarczego
  w.tryka@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-75
  Telefon komórkowy: 605 242 826
 

Administracja:

Konsultanci i specjaliści:

 • Paweł Łaszkiewicz 
  Specjalista ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  pawel.laszkiewicz@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-85
  Telefon komórkowy: 509 304 582
 • dr Renata Stoczkowska 
  Specjalista ds.badań pedagogicznych, koordynator międzywydziałowego zespołu MSCDN ds. ewaluacji
  renata.stoczkowska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-70
  Telefon komórkowy: 600 819 608
 • Marzena Dżuman 
  Nauczyciel konsultant ds. wychowania, profilaktyki i wychowania przedszkolnego
  marzena.dzuman@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536 60 91
  Telefon komórkowy: 509 304 823
 • Barbara Giża 
  Nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej i wiedzy o społeczeństwie
  barbara.giza@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536 60 94
 • Aneta Gładys 
  Nauczyciel konsultant ds. edukacji języków obcych, koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN
  aneta.gladys@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536 60 80
  Telefon komórkowy: 506 200 570
 • Małgorzata Górska 
  Nauczyciel konsultant ds. zarządzania oświatą, prawa oświatowego, rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela, koordynator wspomagania rozwoju szkoły
  malgorzata.gorska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-72
  Telefon komórkowy: 519 835 949
 • Dorota Jasińska 
  Nauczyciel konsultant ds. edukacji przyrodniczej
  dorota.jasinska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-69
  Telefon komórkowy: 509 304 125
 • dr Alina Karaśkiewicz 
  Nauczyciel konsultant ds. innowacji pedagogicznych i badań w edukacji
  alina.karaskiewicz@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-19
  Telefon komórkowy: 506 200 539
 • Ewa Pawlic-Rafałowska 
  Nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej, koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN, koordynator wydziałowego zespołu doradców metodycznych
  ewa.pawlic@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536 60 77
  Telefon komórkowy: 609 424 570
 • Mirosława Pleskot
  Nauczyciel konsultant ds. wychowania przedszkolnego, ed. wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej
  Telefon: 22 536-60-90
  Telefon komórkowy: 506 386 009
 • dr Ewa Pyłka-Gutowska 
  Nauczyciel konsultant ds. edukacji przyrodniczej, koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN
  ewa.pylka@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536 60 34
  Telefon komórkowy: 506 386 045
 • dr Beata Rola 
  Nauczyciel konsultant ds. kształcenia specjalnego, koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN
  beata.rola@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-87
  Telefon komórkowy: 506 386 051
 • dr Teresa Stachurska-Maj 
  Nauczyciel konsultant ds. historii, edukacji obywatelskiej i europejskiej, koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN
  teresa.maj@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-73
  Telefon komórkowy: 509 305 094
 • Agnieszka Staszewska-Mieszek 
  Nauczyciel konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, koordynator międzywydziałowego zespołu nauczycieli konsultantów MSCDN
  agnieszka.staszewska@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536 60 89
  Telefon komórkowy: 506 385 898
 • Jolanta Szymczyk 
  Nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  jolanta.szymczyk@mscdn.edu.pl
  Telefon: 22 536-60-74
  Telefon komórkowy: 509 305 042