Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie pt. „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?”. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Nauka dla Społeczeństwa”.

Projekt adresowany jest do klas lub grup uczniów szkół ponadpodstawowych:

• ciekawych świata;

• zaangażowanych ekologicznie;

• chcących dyskutować o zmieniającym się świecie;

• przeświadczonych o potrzebie upowszechniania wiedzy o środowisku, klimacie i działalności człowieka na Ziemi;

• umiejących współpracować z otoczeniem: władzami samorządowymi, grupami działania, lokalna społecznością.

Cel projektu: upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zrozumienia ważnych procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych, z którymi boryka się współczesny świat, i które w najbliższej przyszłości mogą stwarzać na całym świecie coraz więcej sytuacji problemowych. Informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/popularyzacja/znane-nieznane-2/ Uzupełniony formularz zgłoszeniowy opatrzony podpisami dyrektora szkoły i nauczyciela zgłaszającego prosimy przesłać do dnia 28 lutego 2022 r. na adres znane.nieznane@uw.edu.pl.

Biuro projektu „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane — jak geografia tłumaczy świat?”

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Uniwersytet Warszawski

telefon: 22 55 20 634 adres: Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warszawa

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content