Zespół Oświatowy w Żelkowie- Kolonii 

Zespół Oświatowy w Żelkowie- Kolonii 

Zrealizowane zadania: 

1. Przygotowanie publikacji na stronę www szkoły: pedagogizacja rodziców: „Zrozumieć dysleksję ”- poradnik dla rodzica. 

2. Przeprowadzenie lekcji tematycznych w klasach starszych dotyczących dysleksji: definicja, objawy, sposoby na pokonywanie trudności, nieszablonowa nauka, świat oczami dyslektyka. 

3. Przedstawienie sylwetek sławnych osób z dysleksją ze świata nauki, kultury i sztuki. 

4. Przygotowanie gazetki ściennej: „Sławni Dyslektycy”. 

5. Przygotowanie wraz z dziećmi pomocy dydaktycznych dotyczących m.in. utrwalania zasad ortograficznych, które zostały wykorzystane podczas zajęć: lapbook, dooble, fiszki, bingo. 

6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Nienudna ortografia” dotyczącej zasad ortograficznych, która została wykorzystana podczas zajęć z dziećmi. 

7. Przygotowanie, przy użyciu aplikacji i generatorów internetowych oraz platform kart pracy i innych pomocy edukacyjnych. 

8. Zaprezentowanie uczniom aplikacji, platform i zasobów internetowych służących do tworzenia pomocy, a także do nauki i ćwiczeń w domu np. Dyktanda.net, LearningAps, wykorzystanie ich podczas zajęć i lekcji. 

9. Zajęcia świetlicowe z najmłodszymi: bajkoterapia -czytanie bajek Ch. H. Andersena i „Bajek bez barier ” dotyczących dysleksji. 

10. Oglądanie bajek animowanych W. Disneya, tworzenie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych materiałów pt.: „Mój ulubiony bohater”. 

11. Codzienna praca z uczniami przejawiającymi trudności szkolne: doskonalenie funkcji poznawczych m.in.: w zakresie spostrzegania wzrokowego, słuchowego, koncentracji uwagi, rozwijania sprawności manualnej, pamięci wzrokowej, koordynacji. 

Koordynatorzy: 

Monika Czarnocka: terapeuta pedagogiczny 

Aleksandra Nasiłowska: terapeuta pedagogiczny 

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content