Aktualności

Początki działań…

15 marca 2021 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyło się pierwsze spotkanie (w formule zdalnej) w sprawie Grantu ORE – czyli naszego projektu Zdolni zdalnie  – zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach. W spotkaniu uczestniczyli Jarosław Zaroń – dyrektor MSCDN, Teresa Makulska – Wicedyrektor ds. edukacyjnych, Andrzej Boczek – Wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych oraz Kierownicy i Kierowniczki naszych 6 Wydziałów MSCDN – z Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec i Warszawy.

Liderka projektu grantowego Mirosława Anna Pleskot przedstawiła główne założenia projektu, jego cele i planowane działania, które będą realizowane w okresie kwiecień – listopad 2021r.

Wybieramy logo projektu…

Wybieramy logo projektu…  od zawsze usiłujemy w jakiś sposób zaznaczać swoją indywidualność, niepowtarzalność –  mamy potrzebę odróżniania się od innych. Jedną z form, która staje się taką unikalną graficzną prezentacją kogoś lub czegoś jest LOGO…

W projekcie Zdolni zdalnie … też udało się stworzyć  i wybrać na drodze wspólnych konsultacji i rankingu „głosowania” unikalną i charakterystyczną dla naszego przedsięwzięcia formę graficzną.

Oto nasze logo…

Nasza kadra trenerów projektu …

zgodnie z regulaminem projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanychz przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  i wybranej przez nas kategorii 1 – Na doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli w okresie od 16 do 23 marca odbyła się rekrutacja nauczycieli/lek konsultantów/tek z 6 Wydziałów MSCDN do zespołu trenerów/trenerek projektu Zdolni zdalnie.

Głównym kryterium wyboru był zakres obowiązków oraz doświadczenie zawodowe i szkoleniowe aplikujących nauczycieli/lek konsultantów/tek, adekwatne do prowadzenia szkoleń w założonych w projekcie 7 grupach przedmiotowych:

  1. wychowanie przedszkolne
  2. edukacja wczesnoszkolna
  3. edukacja specjalna
  4. edukacja artystyczna
  5. edukacja humanistyczna
  6. edukacja matematyczno-przyrodnicza
  7. języki obce.

W prowadzonej rekrutacji wymaganym dokumentem była Karta Kwalifikacji i Doświadczenia Zawodowego Trenera/Trenerki projektu grantowego Zdolni Zdalnie – zdalna edukacja w przedszkolu i szkole do realizacji zadań związanych z doskonaleniem, działaniami doradczo-konsultacyjnymi oraz opracowaniem pakietu materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

Każda aplikująca osoba miała wykazać się: wykształceniem/kwalifikacjami, ukończonymi formami doskonalenia odpowiadającymi lub zbieżnymi z realizacją zadań w projekcie, uznanym dorobkiem zawodowym, doświadczeniem zawodowym w zakresie doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem zdalnej edukacji i kompetencji cyfrowych.

Po analizie przesłanych aplikacji i konsultacjach 23 marca wybrany został 14-osobowy zespół nauczycielek konsultantek z MSCDN, który stał się  kadrą trenerską naszego projektu grantowego Zdolni zdalnie.
Bardzo duże zainteresowanie udziałem w naszym projekcie nauczycieli i nauczycielek z przedszkoli i szkół, przyjęcie większej niż wstępnie było zaplanowane liczby potencjalnych uczestników i uczestniczek, wymusiło podjęcie działań dodatkowej rekrutacji jeszcze 4 osób do wyłonionego wcześniej zespołu trenerskiego projektu. Ostatecznie  – mamy 18-osobową kadrę trenerek – 10 osób będzie odpowiadało za doskonalenie nauczycieli w obszarze wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i edukacji specjalnej, 8 osób – to trenerki odpowiadające za grupy przedmiotowe II i wyższego etapu edukacyjnego.

Rekrutacja do projektu…

7 kwietnia 2021 ruszyliśmy z rekrutacją do naszego projektu grantowego Zdolni zdalnie – zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach.

Na stronie głównej MSCDN i stronach wszystkich naszych 6 Wydziałów – Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa zamieszczona była pełna informacja dotycząca zasad, regulaminu i okresu trwania rekrutacji do naszego przedsięwzięcia grantowego.

Poprzez aktywne linki – potencjalni zainteresowani mieli dostęp do pełnej dokumentacji rekrutacyjnej w formule zdalnej.

Na podstawie dostępnej bazy SIO oraz naszych wieloletnich kontaktów związanych z doskonaleniem placówek na terenie Mazowsza we wszystkich Wydziałach rozpoczęła się też wysyłka mailowa do przedszkoli i szkół kwalifikujących się do projektu.  Na ten cel została przygotowana i dołączana do mailingu [Fiszka promująca i reklamująca] nasz grant.

FB był kolejnym miejscem, gdzie można było dowiedzieć się o rekrutacji do projektu grantowego Zdolni zdalnie.

Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania…już po trzech dniach mieliśmy zamknięte prawie wszystkie grupy szkoleniowe, ale rekrutacja trwała nadal. Ostatecznie rekrutację zamknęliśmy
30 kwietnia,  przyjmując do projektu łącznie 350 osób z list bazowych i rezerwowych.

Maj to czas, kiedy nasi potencjalni uczestnicy przesyłają dokumentację papierową, co stanowi ostateczne potwierdzenie udziału w projekcie. 

Konferencja inaugurująca… 

Jeśli chcesz iść szybko – idź sam 
Jeśli chcesz iść daleko – idź razem

To motto z naszej inaugurującej konferencji, które będzie przyświecać nam przez cały okres trwania projektu.

Wystartowaliśmy – 14 maja o godz. 14.00. Uczestnicy i uczestniczki naszego projektu mieli okazję wziąć udział w konferencji, której celem było przedstawienie ogólnych działań, zaplanowanych w projekcie grantowym Zdolni zdalnie – zgodnie z formułą realizacji szkoleń wg programu ORE – w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Konferencja odbyła się w formule on-line na platformie CM. Wzięło w niej udział 213 osób – uczestniczki i uczestnicy zrekrutowani do projektu. Program konferencji prezentował się następująco…

{tip title=”Prezentacja inaugurująca” content=”Mirosława Pleskot”}{/tip}

Gościem specjalnym – ekspertem prowadzącym wykład inauguracyjny był…

{tip title=”Prezentacja” content=”Jarosław Szulski”}{/tip}konferencja1

Ważnym punktem naszego spotkania była prezentacja naszej kadry trenerskiej – 18-osobowy zespół nauczycielek konsultantek, który będzie realizował szkolenia w 7 grupach przedmiotowych i prowadzić działania konsultacyjno-doradcze – jednym słowem będzie wspierał naszych uczestników i uczestniczkami przez cały okres trwania projektu – do listopada 2021r.

Pierwsze warsztaty w 7 grupach przedmiotowych…

W okresie od 20 do 31 maja br. przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS lub ZOOM odbyło się 11 spotkań w naszych 7 grupach przedmiotowych:

  • Wychowanie przedszkolne – 4 grupy szkoleniowe
  • Edukacja wczesnoszkolna – 2 grupy szkoleniowe
  • Edukacja specjalna, artystyczna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza i języki obce – po 1 grupie szkoleniowej.slajd

Celem tych spotkań
była z jednej strony integracja uczestników i uczestniczek, poznanie ich potrzeb i oczekiwań jakie wiążą z udziałem w projekcie Zdolni zdalnie, z drugiej zaś prezentacja ogólnych założeń  Ramowego programu szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, opracowanego przez ORE  – grantodawcę projektu, na podstawie którego każdy uczestnik i uczestniczka będzie realizować w naszym projekcie indywidualną ścieżkę szkoleniową.

Spotkania miały formę warsztatową
i zgodnie z założeniem naszych działań, już na pierwszych warsztatach trenerki  zaproponowały ćwiczenia przy wykorzystaniu różnych narzędzi i aplikacji TIK, takich, jak.:  Jamboard, Padlet, AnswerGarden, Whiteboard, Wheel of names, Wordart, Jigsawplanet, Wordwall czy Mentimeter.

Poniżej krótkie sesje informacyjne  z warsztatów …

 

Pierwsze moduły z programu ORE…

Zgodnie z indywidualną ścieżką szkoleń uczestników i uczestniczek naszego projektu 21 i 22 czerwcaw grupach ponadprzedmiotowych odbyły się zajęciach w formule on-line przy wykorzystaniu aplikacji ZOOM i TEAMS z Modułu 12. Prawne aspekty edukacji zdalneji Modułu 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w sieci. 

Forma wykładu z elementami dyskusji pozwoliła na zaprezentowanie tylko podstawowych treści z założonego programu. Wiele pytań od uczestniczących w spotkaniu osób potwierdziło, jak ważną jest  poruszana tematyka, a  przeznaczony w programie ORE czas na jej realizację (2 godz. dyd.), to stanowczo za mało.  


Zaplanowaliśmy od września kontynuację zaprezentowanych treści w ramach działań konsultacyjno-doradczych. 

Doradzamy i konsultujemy…

Jednym z zadań w projekcie grantowym Zdolni zdalni…działania konsultacyjno-doradcze. Rozpoczęliśmy je już w maju spotkaniami informacyjno-integracyjnymi.


Od tego czasu w różnych formach realizujemy to zadanie – mailing, kontakt telefoniczny to tylko fragment podejmowanych działań … planowane są też stałe dyżury on-line naszych trenerów i trenerek na TEAMSACH  (w czasie rzeczywistym), podczas których chętni uczestnicy i uczestniczki mają możliwość indywidualnych i/lub grupowych konsultacji w swoich grupach przedmiotowych…Obok przykład zagadnień poruszanych podczas czerwcowych konsultacji w grupie humanistycznej …

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content