Zapraszamy na szkolenie online Problemowe nauczanie matematyki – planowanie i realizacja projektów dydaktycznych I WebQuest’ów.

Zapraszamy nauczycieli matematyki do zgłębiania metod nauczania ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów, krytyczne i twórcze myślenie uczniów, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i efektywnej komunikacji.

 Podczas szkolenia omówimy szczegółowo trzy metody pracy:

• nauczanie problemowe, które prowadzi do lepszego poznawania, rozumienia i zapamiętywania matematycznych zawiłości,

• metodę projektu edukacyjnego – razem z uczestnikami szkolenia zaplanujemy kilka projektów matematycznych pogłębiających wiedzę i umiejętności uczniów,

• WebQuest – pokażemy jak używać i tworzyć WebQuesty, które wspomagają myślenie uczniów na poziomie analizy (z zestawu gotowych informacji wybierają te, które pomogą im rozwiązać problem), syntezy (wybrane informacje zostają przetworzone przez uczniów) i oceny (warto, aby uczniowie skonfrontowali wyniki swoich opracowań ze specjalistami z danej dziedziny).

Szkolenie odbędzie się na platformie Moodle od 05.05.22 do 06.06.22 – tam będziemy gromadzić materiały dla uczestników i dyskutować na forach o poznawanych metodach nauczania. Dla praktycznej nauki wskazanych wyżej metod, zaplanowałyśmy cztery spotkania warsztatowe na Zoom: 10 maja 22r, 17 maja 22r, 23 maja 22r i 30 maja 22r; wszystkie w godzinach: 16:00 – 19:30.

Szkolenie poprowadzą:

Grażyna Śleszyńska – konsultant MSCDN w zakresie matematyki, autorka i realizatorka licznych form doskonalenia dla nauczycieli matematyki, trenerka wielu projektów realizowanych w MSCDN (ostatnio projekt Lekcja: Enter), autorka artykułów poświęconych nauczaniu i ocenianiu na matematyce (PTDE, SNM, MERITUM itp.).

Marzena Węgiełek – nauczycielka matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 w Radomiu, od kilku lat prowadzi warsztaty dla nauczycieli matematyki na temat: wykorzystania programów komputerowych w nauczaniu matematyki, pracy z GeoGebrą, pracy z tablica multimedialną, tworzenia matematycznych pokoi zagadek (stacjonarnych i wirtualnych); autorka projektów edukacyjnych i WebQuest-ów. Kierownikiem szkolenia jest Grażyna Śleszyńska – grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl . Zapisy na stronie: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/20767/o//w/Radom Zarejestrowani uczestnicy otrzymają klucz dostępu do kursu na platformie Moodle.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content