Zapraszamy na KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie rozpoczyna rekrutację na:

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Kurs uprawnia do udziału w konkursach na stanowisko dyrektora szkoły.

PROGRAM

W roku szkolnym 2022/2023 kurs będzie realizowany według ramowego planu i programu określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045 ze zm.)

Kurs trwa 210 godzin dydaktycznych i obejmuje zagadnienia:

1. Przywództwo edukacyjne w szkole.

2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.

3. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

KADRA: prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak,  Cezary Kocon, Tomasz Garstka, Maria Kazimierczak, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk,  Ewa Pawlic-Rafałowska, Krystyna Mucha, Sławomir Kasprzak, Joanna Kamola-Okońska, Małgorzata Pomianowska, dr Renata Stoczkowska, Małgorzata Górska.

METODY: wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, wizyty studyjne, projekt, praca z filmem, metody heurystyczne, pytania coachingowe, metaplan, analiza SWOT, metoda implementacji, gry dydaktyczne.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • kurs rozpocznie się 23 września 2022 r. i zakończy 15 czerwca 2023 r.
 • zajęcia będą realizowane hybrydowo: stacjonarnie w siedzibie MSCDN Wydział w  Warszawie,
  ul. Świętojerska 9 oraz online na platformie Microsoft Teams
 • zajęcia będą odbywać się w piątki 15.00–20.00 i soboty 9.00–15.00 co drugi tydzień, z małymi wyjątkami (szczegółowy harmonogram zostanie podany uczestnikom na początku kursu)
 • grupa liczy maksymalnie do 25 osób

Uwaga: W przypadku ogłoszenia stanu pandemii zajęcia będą odbywać się zdalnie.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych)
 • zaliczenie 5 zadań praktycznych wymaganych programem kursu
 • obrona pracy dyplomowej

UCZESTNICY KURSU

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele mający odpowiedni poziom wykształcenia i zatrudnieni w szkole/placówce oświatowej, co należy udowodnić następującymi dokumentami:

 • Dyplomy/świadectwa potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole lub placówce
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole/placówce

REKRUTACJA

 Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

KOSZT: 1700 zł (możliwość rozłożenia na 2 raty)

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu:

Małgorzata Górska, e-mail: malgorzata.gorska@mscdn.edu.pl tel. 22 536 60 72; kom. 519 835 949, pn.-pt. w godz. 8.00–15.00.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content