Zapraszamy na Europejskie Forum Młodych Liderów

Zapraszamy na Europejskie Forum Młodych Liderów

W tym roku, wzorem ubiegłego, Europejskie Forum Młodych Liderów zostanie zorganizowane w formie wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach. Uczestnicy spotkania to 250 młodych aktywistów z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy goszczący na Kongresie.

Wydarzenie jest adresowane do młodych liderów: młodzieży, studentów, aktywistów, którym nie jest obce uczestnictwo w życiu publicznym, zaangażowanie i działanie na rzecz europejskiej przestrzeni publicznej.

Podczas wydarzenia spróbujemy się dowiedzieć tego, co zachęca młodych do działania, a co wręcz przeciwnie? W co młodzi chcą być zaangażowani, a gdzie ich brakuje z perspektywy starszego pokolenia?

Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi w całej Europie.

W ramach Forum młodzi uczestnicy mogą spotkać się z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie, kongresowi goście zaś są zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów.

Tematami przewodnimi Forum będą:

  • Edukacja dla przyszłości (Nauka i Rozwój).
  • Zawody przyszłości.
  • Zaangażowanie społeczne.

Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 „Europejskim Rokiem Umiejętności”. W tym samym czasie w Polsce we wrześniu odbędzie się EuroSkills 2023 Gdańsk – największe wydarzenie w Europie związane z doskonaleniem kompetencji zawodowych. Chcąc wpisać się w szeroko zakrojone unijne działania, w programie Europejskiego Forum Młodych Liderów zaprezentujemy inicjatywę EuroSkills 2023 Gdańsk, a także najlepsze rozwiązania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz współpracy między szkolnictwem branżowym a biznesem i samorządem. Położymy także nacisk na rozwój kompetencji zawodowych i miękkich.

Chcemy pokazać młodym aktywnym liderom, że udział w projektach wolontariatu i zaangażowanie się w inicjatywy społeczne przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie oraz sprzyjają podjęciu pracy w Polsce lub za granicą. Pragniemy jeszcze raz powiedzieć, że Europa to też młodzi, a udział w programie Erasmus+ jest ich kluczem do kariery.

Organizatorami Europejskiego Forum Młodych Liderów są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Na Europejskie Forum Młodych Liderów można zarejestrować się pod linkiem: WEŹ UDZIAŁ W FORUM

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content