Za nami…..konferencja Educare necesse est…- kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX wieku

Na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 19 września 2023 r. oraz w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w dniu 20 września 2023 r. odbyła się ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków Educare necesse est… Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w. Konferencję otworzył gospodarz miejsca obrad dr hab. Łukasz Niesiołowski- Spano, Prof. UW Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, następnie głos zabrali: dr hab. Lucyna Harc – Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Marzena Kruk – Dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Jarosław Zaroń – Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Była to już siódma konferencja z cyklu Educare necesse est… To przedsięwzięcie edukacyjne jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń między archiwistami, historykami, nauczycielami i edukatorami. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie jest współorganizatorem i jednym z inicjatorów tego projektu. W tegorocznej konferencji uczestniczyło 191 osób, w tym w formie stacjonarnej 114. Bogata tematyka konferencji ujęta została w trzy następujące panele: Źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety- charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania; Kobieta w społeczeństwie – w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki; Edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie– przykłady dobrych praktyk.

Pracownicy dydaktyczni MSCDN wzięli aktywny udział w obradach. Jednym z moderatorów była dr Teresa Stachurska-Maj, natomiast Małgorzata Glinka nauczycielka konsultantka wygłosiła referat nt. Kobiety w edukacji historycznej- analiza podstaw programowych i podręczników. Interesujące referaty wygłosili również nauczyciele: Jolanta Bidzińska, Izabela Gierek, Karolina Bielawska, Marzena Kołakowska, Maria Nałęcz, dr Krzysztof Kacprzak, Zofia Zawadzka. Zapraszamy na krótką fotorelację z wydarzenia.

Koordynator Zespołu:
dr Teresa Stachurska- Maj

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content