„Z flagą Mazowsza”

Tegoroczny temat konkursowy brzmi: „Z flagą Mazowsza” i składa się z trzech kategorii dla poszczególnych grup wiekowych. Prace muszą być zgodne z tematem konkursu.                

Uczniowie klas I-III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w formacie A3, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej z kolei mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w formie albumu ze zdjęciami historycznych miejsc Mazowsza. Dla najstarszej grupy wiekowej, czyli uczniów klas VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych mamy za zadanie w formie literackiej napisać esej, opowiadanie lub wiersz.

Pracę konkursową oraz podpisany i wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
ul. Warszawska 61, 06-400 Ciechanów z dopiskiem konkurs „ Z flagą Mazowsza”.

W przypadku prac literackich – wiersza, opowiadania lub eseju dopuszczalne jest również przesłanie dokumentów na adres e-mail: oswiata@muzeumciechanow.pl a wiadomość należy zatytułować: konkurs „Z flagą Mazowsza”.

Nabór prac trwa do 08.10.2021.

Spośród nadesłanych prac Komisja oceni i wybierze po trzy najlepsze prace konkursowe
w każdej z trzech kategorii wiekowych. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy
i nagrody rzeczowe.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Więcej nt. konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączonym Regulaminie.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content